Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chứng chỉ ngoại ngữ đối với NCS là người Việt Nam và đối với HVCH, NCS là người nước ngoài

In bài này

 

Xin xem chi tiết ở link sau: 

http://sdh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=ce22685f-9f02-4449-ac50-81bad8c41410