Thông báo: V/v bảo vệ luận án đối với NCS khóa 2013, bảo vệ luận văn đối với HVCH khóa 2016

In bài này

Thông báo của Nhà trường

-  V/v bảo vệ luận án tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh khóa 2013

-  V/v bảo vệ luận văn thạc sĩ và xét tốt nghiệp đối với học viên cao học khóa 2016-2018

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.