Thông báo: Chiêu sinh lớp luyện B1 năm 2020

In bài này

Thông báo của Nhà trường,

Thông báo chiêu sinh V/v Đăng ký ghi danh lớp luyện thi B1, thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

Kế hoạch dự kiến chiêu sinh lớp luyện B1 năm 2020, thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.