Thông báo làm thẻ học viên sau đại hoc

In bài này

Phòng Sau đại học tổ chức làm thẻ học viên sau đại học cho tất cả học viên cao học và nghiên cứu sinh có nhu cầu.

Thời gian đăng ký: từ ngày 07/9/2020 đến 01/10/2020

Hồ sơ đăng ký gồm:
- Bản đăng ký phát hành thẻ (in tại đây , ghép mặt, ghi đầy đủ thông tin cá nhân, dán hình)

- Giấy CMND hoặc CCCD phô tô rõ (phải công chứng); Nếu Sử dụng CCCD chuyển đổi từ CMND: đính kèm thêm 1 bản CMND cũ (hoặc) giấy xác nhận của công an (hoặc) Hộ khẩu có thông tin số CMND để kiểm tra đối chiếu)     
- Lệ phí: 20.000 đồng/thẻ.
Học viên làm thẻ theo lớp, lớp trưởng tập hợp hồ sơ đăng ký, lập bảng theo biểu mẫu tổng hợp. Nộp hồ sơ đăng ký và chuyển file biểu mẫu tổng hợp về Phòng Sau đại học theo địa chỉ: Phòng B107, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sau thời gian này, những học viên chưa làm thẻ sẽ làm chung với học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2020.