Thông báo: V/v quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo SĐH

In bài này

Thông báo của Nhà trường

Về việc quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học

Thông tin chi tiết, mời xem tập tin đính kèm.