Thông báo về việc đăng ký học phần online học kỳ II/2020-2021

In bài này

Thông báo về việc đăng ký học phần online học kỳ II/2020-2021

Dành cho HVCH, NCS, dự bị tiến sĩ khóa tuyển năm 2019 và 2020

Thời gian đăng ký học phần online: 05.02.2021 đến 10.3.2021.

Thông tin chi tiết, xin mời xem tại đây.