Quyết định: V/v ban hành Quy định tổ chức họp Hội đồng đánh giá đề cương luận văn, chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

In bài này

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

Quyết định: V/v ban hành Quy định tổ chức họp Hội đồng đánh giá đề cương luận văn, chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

Thông tin chi tiết, xin mời xem tập tin đính kèm.