Thông báo: Lịch bảo vệ luận văn - HVCH. Thạch Thị Quyền Cương

In bài này

THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - HVCH. THẠCH THỊ QUYỀN CƯƠNG

Stt Tên HV Ngành Mã số Thời gian Thành phần tham dự Hình thức tổ chức
01

Thạch Thị Quyền Cương

Khoá 2018

Lý luận

văn học

8220120

Lúc 9 giờ;

Sáng Thứ bảy

Ngày 30.10.2021.

Hội đồng;

Học viên;

Người hướng dẫn;

Khách mời ;        

và người quan tâm.

Trực tuyến trên nền tảng Google Meet.

 Đăng ký tham dự tại địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.