Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ Tin học khi xét tốt nghiệp bậc ĐH hình thức đào tạo chính quy, văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm

In bài này

 

Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm.