Thông báo: V/v thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021

In bài này

Thông báo: Về việc thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021

Phụ lục 1: Hướng dẫn sinh viên thi trên hệ thống LMS Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Phụ lục 2: Quy định Về một số điều cần lưu ý đối với sinh viên dự thi kết thúc học phần theo hình thức thi trực tuyến

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 Các môn học thuộc khối kiến thức đại cương dành cho sinh viên học tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức