Thông báo: V/v học trực tuyến môn học Giáo dục thể chất 1 - Học kỳ 1, năm học 2021-2022 dành cho SV hệ chính quy

In bài này

-          Hình thức học: trực tuyến trên hệ thống LMS của nhà Trường

-          Môn học: Võ thuật và Aerobic

-          Thời gian bắt đầu: 01/11/2021

 

1.      Đối với sinh viên năm 1 và những bạn sinh viên năm 2,3,4 đã đăng ký học phần GDTC1:

-          Sinh viên sẽ học theo lịch mà PĐT đã báo về khoa đầu học kỳ (Chi tiết xem tại đây).

2.      Đối với sinh viên học lại mà chưa đăng ký trên trang đăng ký học phần:

-          Sinh viên xem Văn bản số 144/TTTDTT.

-          Học phần GDTC 2 sinh viên sẽ đăng ký trong đợt đăng ký học phần của học kỳ sau.

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM