Bộ môn Văn hóa dân gian

Từ 1995  đến 2002 là bộ môn Văn hóa học và Văn hóa dân gian với nhiệm vụ phụ trách đào tạo hệ Đại học các môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa dân gian Nam Bộ, Văn học dân gian Việt Nam, Thi pháp ca dao, Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học...

 

Nhân sự:

Trưởng bộ môn - La Mai Thi Gia

Lê Thị Thanh Vy

Từ 1975 đến 1995 là một bộ phận của bộ môn Văn học cổ - cận - dân gian.

Từ 1995  đến 2002 là bộ môn Văn hóa học và Văn hóa dân gian với nhiệm vụ phụ trách đào tạo hệ Đại học các môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa dân gian Nam Bộ, Văn học dân gian Việt Nam, Thi pháp ca dao, Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học… Các giáo sư trong bộ môn cũng tham gia đào tạo cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam, hướng dân luận án Tiến sĩ về văn học dân gian.

Từ 2002 đến nay Bộ môn được đổi tên là bộ môn Văn hóa dân gian do trường đã thành lập bộ môn trực thuộc trường (nay là khoa) Văn hóa học.

Ngoài nhiệm vu đào tạo, Bộ môn còn phụ trách công tác thực tập thực tế hàng năm cho trên 200 SV năn thứ 3.

 Các công trình nghiên cứu khoa học có sự tham gia của bộ môn: 

 1. Văn học dân gian  SócTrăng
 2. Văn học dân gian  Bạc Liêu
 3. Văn học dân gian  Châu Đốc (sẽ in)
 4. Văn học dân gian  An Giang (sẽ in)
 5. Văn hóa dân gian trong đời sống vănhóa của 3 dân tộc Việt – Khơmer – Hoa: Đề tài trọng điểm ĐHQG TP.HCM

Các công trình cá nhân: 

PGS. CHU XUÂN DIÊN

 1. Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học – NXBĐH Tổng hợp – 1989
 2. Cơ sở Văn hóa Việt Nam – NXB ĐHQG Tp.HCM, 2001
 3. Mấy vấn đề văn hóa, văn học dân gian Việt Nam – NXB Văn nghệ, Tp.HCM, 2004
 4. Văn hóa dân gian, mấy vần đề phương pháp luận và thể loại - NXBKHXH – HN – 2006 

TS. LÊ VĂN CHƯỞNG

 1. Đặc khảo hò Huế - NXB Thuận Hóa - 2004
 2. Dân Ca Việt Nam , Những Thành Tố Của Chỉnh Thể Nguyên Hợp- Nxb Khoa học xã hội – 2004 

Th.S PHAN XUÂN VIỆN

 1. Truyện kể dân gian các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam, NXB. ĐHQG, 2007
 2. Truyện cổ Churu, NXB Văn nghệ, 2006 

GV. NGUYỄN HỮU ÁI

 1. Đặt lờ trên cây - NXB. TH. An Giang - 1988 - (Tái bản lần 3 - 1994)
 2. 101 Truyện cười dân gian Việt Nam - NXB. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội - 1990 -  1991 - 2 tập (Tái bản lần 5 - 1995)
 3. Nghe qua thì biết - NXB. TH. An Giang (Tái bản lần 2 - 1994)
 4. Chỉ có gan trời chưa ăn - NXB.TH. An Giang (Tái bản lần 2 - 1994)
 5. Những truyện cười dân gian Việt Nam hay nhất - NXB.TH. Đồng Nai - 2005
 6. Tuyển tập truyện cười dân gian Việt Nam - NXB.TH. Đồng Nai - 2005
 7. Mùa nhớ (tập thơ) - NXB. Văn nghệ TP.HCM - 1993
 8. Mùa đắng (tập thơ) - NXB. Văn nghệ TP.HCM - 1996
 9. Miền chốt (tập thơ) - NXB. Văn học, Hà Nội - 2004

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website