25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Department of Literary Theory and Criticism

Department of Literary Theory and Criticism is responsible for teaching the subjects on literary theory and literary criticism. The Department is also responsible for the subjects of the literary process, the literary movements, the aesthetics.

Personnel:

Chair - Nguyễn Hữu Hiếu

Huỳnh Như Phương

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lê Tiến Dũng

Hồ Khánh Vân

Lê Ngọc Phương

Trần Phượng Linh