16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BẢNG TỔNG HỢP

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành

Tên gọi khác

Tên chương trình đào tạo

52.14..

Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên

 

 

52.14.01.

Khoa học giáo dục

 

 

52.14.01.01

Giáo dục học

 

1. Tâm lý giáo dục

2. Quản lý giáo dục

52.22..

Nhân văn

 

 

52.22.01.

Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam

 

 

52.22.01.03

Hán-Nôm

 

Ngữ văn Hán - Nôm

52.22.01.05

Việt Nam học

 

Việt Nam học

52.22.02.

Ngôn ngữ và Văn hoá nước ngoài

 

 

52.22.02.01

Tiếng Anh

Ngữ văn Anh

1, Văn hoá - văn học

2. Biên phiên dịch

3.Ngữ học - Dạy tiếng

52.22.02.02

Tiếng Nga

Ngữ văn Nga

Song ngữ Nga - Anh

52.22.02.03

Tiếng Pháp

Ngữ văn Pháp

Ngữ văn Pháp

52.22.02.04

Tiếng Trung Quốc

Ngữ văn Trung Quốc

Ngữ văn Trung Quốc

52.22.02.05

Tiếng Đức

Ngữ văn Đức

Ngữ văn Đức

52.22.02.21

Đông phương học

 

1. Nhật Bản học

2. Hàn Quốc học

3. Trung Quốc học

4. Úc học

5. Ấn Độ học

6. Thái Lan học

7. Indonesia học

52.22.03.

Nhân văn khác

 

 

52.22.03.01

Triết học

 

1. Triết học

2. Chính trị học

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

52.22.03.02

Lịch sử

 

1. Lịch sử Việt Nam

2. Lịch sử thế giới

3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4. Khảo cổ học

52.22.03.03

Văn hoá học

 

Văn hoá học

52.22.03.04

Ngôn ngữ học

 

Ngôn ngữ học

52.22.03.05

Văn học

 

Văn học

52.31..

Khoa học xã hội và Hành vi

 

 

52.31.02.04

Quan hệ quốc tế

 

Chính trị - Ngoại giao

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

52.31.03

Xã hội học và Nhân học

 

 

52.31.03.01

Xã hội học

 

Xã hội học

52.31.03.02

Nhân học

 

Nhân học

52.31.04.

Tâm lý học

 

 

52.31.04.01

Tâm lý học

 

Tâm lý học

52.31.05.

Địa lý học

 

 

52.31.05.01

Địa lý học

 

1. Địa lý môi trường

2. Địa lý kinh tế - phát triển vùng

3. Địa lý dân số - Xã hội

4. Bản đồ, viễn thám, GIS

5. Địa lý du lịch

52.32..

Báo chí và thông tin

 

 

52.32.01.

Báo chí và Truyền thông

 

 

52.32.01.01

Báo chí

 

1. Báo in và Xuất bản

2. Các phương tiện truyền thông điện tử

52.32.02.

Thông tin - Thư viện

 

 

52.32.02.03

Thư viện - Thông tin

 

Thư viện - Thông tin học

52.32.03.

Lưu trữ - Bảo tàng

 

 

52.32.03.01

Lưu trữ học

Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

52.34..

Kinh doanh và Quản lý

 

 

52.34.04.

Quản trị - Quản lý

 

 

52.34.04.11

Quản lý đô thị

Đô thị học

Đô thị học

52.76..

Dịch vụ xã hội

 

 

52.76.01

Công tác xã hội

 

 

52.76.01.01

Công tác xã hội

 

Công tác xã hội

Online Members

We have 172 guests and no members online

Homepage Data

61416881
Today
Yesterday
All
4863
7114
61416881

Show Visitor IP: 44.221.66.130
16-06-2024 13:04