27052024Mon
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thời khóa biểu các lớp NCS khóa 2014 (đợt 1)

KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP NCS NGÀNH  VĂN HỌC VIỆT NAM (KHOÁ 2014- 1)

Stt

Chuyên đề

Giảng viên

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

01

Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đông Á

PGS.TS. Trần Thị Phương Phương

 

PGS.TS. Lê Giang

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

30

- Sáng thứ 6 (19.9 ở D604) và 1 buổi sau khi Thầy Hiếu dạy xong (sáng thứ 6)

- Chiều thứ 6 (19.9, 26.9) A214

- Sáng thứ 5 hoặc 6, 7 (bắt đầu từ tháng 10)

 

02

Văn học Việt Nam – Những định hướng nghiên cứu

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

PGS.TS. Võ Văn Nhơn

30

- Sáng thứ 6 (26.9 & 3, 10.10), Chưa có phòng

- Chiều thứ 5 (16, 23, 30.10)

 

03

Lý luận – phê bình văn học

hiện đại phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

30

- Sáng thứ 5 (bắt đầu từ 16.10)

 

04

Lý luận phê bình văn học cổ điển phương Đông

PGS.TS. Lê Giang

TS. Nguyễn Đình Phức

30

- Chiều thứ 6 (3, 10, 17.10)  tại A214

- Chiều thứ 5 (18/9 ở D201, 25/9 ở D406 & 2/10 ở D406)

 

05

Thi pháp học hiện đại

GS.TS. Huỳnh Như Phương

30

Sẽ thông báo sau

 

06

Văn hoá học và Văn học

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

30

Sẽ thông báo sau

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NCS  NGÀNH  LÝ LUẬN VĂN HỌC (KHOÁ 2014- 1)

Stt

Chuyên đề

Giảng viên

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

01

Lý luận văn học cổ điển phương Đông

PGS.TS. Lê Giang

TS. Nguyễn Đình Phức

30

- Chiều thứ 6 (3, 10, 17.10)  tại A214

- Chiều thứ 5 (18/9 ở D201, 25/9 ở D406 & 2/10 ở D406)

 

02

Lý luận – phê bình văn học

hiện đại phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

30

- Sáng thứ 5 (bắt đầu từ 16.10)

 

03

Triết học, mỹ học và văn học

TS. Bùi Văn Nam Sơn

30

Tháng 12

 

04

Thi pháp học hiện đại phương Tây

GS.TS. Huỳnh Như Phương

30

Sẽ thông báo sau

 

05

 Văn hóa học và nghiên cứu văn học

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

30

Sẽ thông báo sau

 

06

Thi pháp học cổ điển phương Đông

 

30

Sẽ thông báo sau

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP NCS NGÀNH  NGÔN NGỮ HỌC (KHOÁ 2014- 1)

Stt

Chuyên đề

Giảng viên

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

01

Ký hiệu học

TS. Nguyễn Hữu Chương

30

Sáng T3, từ 16/09/2014 đến 21/10/2014

A317

 

02

Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mỹ và ngôn ngữ học tạo sinh

GS.TS. Nguyễn Đức Dân

30

Chiều T3, T5, T7

Từ 18/09/2014 đến 30/09

 

 

03

Ngôn ngữ học châu Âu - các trường phái sau F. de Saussure

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

30

Sáng T7, từ 01/11/2014 đến 06/12/2014

 

04

Nhân học ngôn ngữ

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

30

Tháng 11

 

05

Ngôn ngữ học tri nhận

 

30

Sẽ thông báo sau

 

06

Phân tích diễn ngôn và diễn ngôn nghệ thuật

 

30

Sẽ thông báo sau

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU
LỚP NCS NGÀNH  NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU (KHOÁ 2014- 1)

Stt

Chuyên đề

Giảng viên

Số tiết

Thời gian

Ghi chú

01

Ký hiệu học

TS. Nguyễn Hữu Chương

30

Sáng T3, từ 16/09/2014 đến 21/10/2014

 

02

Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mỹ và ngôn ngữ học tạo sinh

GS.TS. Nguyễn Đức Dân

30

Chiều T3, T5, T7

Từ 18/09/2014 đến 30/09

 

 

03

Ngôn ngữ học châu Âu - các trường phái sau F. de Saussure

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

30

Sáng T7, từ 01/11/2014 đến 06/12/2014

 

04

Ngôn ngữ học tri nhận

 

30

Sẽ thông báo sau

 

05

Phương pháp đối chiếu ngôn ngữ học

 

30

Sẽ thông báo sau

 

06

Phương pháp so sánh lịch sử và lịch sử ngữ âm tiếng Việt

 

30

Sẽ thông báo sau

 

 

 

 

 

Online Members

We have 155 guests and no members online

Homepage Data

61201800
Today
Yesterday
All
2293
8919
61201800

Show Visitor IP: 44.200.86.95
27-05-2024 06:43