22042024Mon
Last updateFri, 19 Apr 2024 10am

Thông báo về chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Văn học 2007 - 2011

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHOA HỌC
NGÀNH VĂN HỌC 2007 - 2011
STT MÔN HỌC ĐVHT NH07-08 NH08-09 NH09-10 NH10-11
KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG - MÔN BẮT BUỘC
(DO PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC GIẢNG DẠY)
1 Triết học Mác - Lênin (DVBC) 2        
2 Triết học Mác - Lênin (DVLS) 2        
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3        
4 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3        
5 Kinh tế chính trị 4        
6 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3        
7 Lịch sử văn minh thế giới 4        
8 Logic học đại cương 3        
9 Môi trường và phát triển 2        
10 Nhân học đại cương 3        
11 Pháp luật đại cương 3        
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2        
13 Thực hành văn bản tiếng Việt 3        
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3        
15 Xã hội học đại cương 3        
Tổng 43      
KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG -  MÔN TỰ CHỌN
(DO PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC GIẢNG DẠY)
Sinh viên chọn 1 trong số 3 môn
16 Thống kê xã hội 2        
17 Mỹ học đại cương 3        
18 Tâm lí học đại cương 3        
Tổng        
    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
             
KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (DO KHOA TỔ CHỨC GIẢNG DẠY)
1 Hán văn cơ sở 4   HK1    
2 Chữ Nôm cơ sở 2   HK1    
3 Cơ sở ngôn ngữ học (Dẫn luận NN học) 2 HK1      
Tổng 7      
KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
MÔN BẮT BUỘC 
1 Hán Nôm 4     HK1  
2 Ngữ âm tiếng Việt 2 HK1      
3 Từ vựng tiếng Việt 2   HK1    
4 Ngữ pháp tiếng Việt 3   Hk2    
5 Phong cách học tiếng Việt  2 HK2      
6 Nguyên lý - lý luận văn học 3   HK2    
7 Văn học dân gian Việt Nam 4   HK2    
8 Văn học VN TKX-giữa XVIII 4   HK2    
9 Văn học VN giữa TK XVIII-cuối XIX 4   HK2    
10 Văn học VN từ 1900-1930 2     HK1  
11 Văn học VN từ 1930-1945 3     HK1  
12 Văn học VN từ 1945-1975 3     HK2  
13 Văn học VN từ 1975 đến nay 2       HK1
14 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 4     HK1  
15 Tiến trình văn học 2       HK1
16 Văn học Trung Quốc 4   HK2    
17 Văn học Pháp 4     HK1  
18 Văn học Nga 4     HK2  
19 Lịch sử tư tưởng mỹ học phương Tây 2       HK1
20 Phê bình văn học VN hiện đại 2       HK1
21 Thơ và thơ VN hiện đại 2     HK2  
22 Văn hóa Nam bộ 2     HK1  
23 Thi pháp ca dao 2       HK1
24 Truyện cổ tích 2       HK2
25 Văn học cổ đại Hy Lạp và La Mã 2   HK2    
26 Văn học Anh 2     HK1  
27 Văn học Mỹ 2       HK1
28 Văn học Ấn Độ 2     HK1  
29 Văn học Nhật Bản và Triều Tiên 3     HK2  
30 Văn học so sánh 2       HK1
31 Các phương pháp phê bình văn học 2       HK2
32 Văn học các nước Đông Nam Á 2     HK2  
33 Niên luận 2     HK2  
34 Thực tập thực tế 7     HK2  
Tổng 94      
KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
MÔN TỰ CHỌN
(Sinh viên tự chọn 13 đơn vị học trình trong các môn học sau)
1 Khoá luận 10        
2 Thi pháp học 3       HK2
3 Phật giáo và văn học cổ điển VN 2        
4 Nho giáo, Đạo giáo và văn học cổ điển VN 2        
5 Nguyễn Trãi - tác gia, tác phẩm 2     HK1  
6 Nguyễn Du - tác gia, tác phẩm 2     HK2  
7 Hồ Chí Minh - tác gia, tác phẩm 2        
8 Chủ nghĩa nhân văn trong văn học 2        
9 Một số vấn đề văn học phục hưng p.Tây 2        
10 Văn học các nước Trung cận Đông 2       HK2
11 Sử thi Tây nguyên 2        
12 Dân ca Việt Nam 2 Thay bằng Thưởng thức âm nhạc  
13 Truyện ngắn và truyện ngắn Việt Nam h.đại 2     HK2  
14 Tiểu thuyết và tiểu thuyết VN hiện đại 2       HK1
15 Phương pháp dạy văn 2        
16 Văn học dịch và dịch văn học 2        
17 Nhập môn sân khấu 2       HK2
18 Nhập môn điện ảnh 2       HK2
19 Kinh nghiệm làm thơ 2        
20 Kỹ thuật viết truyện ngắn và tiểu thuyết 2        
21 Kỹ thuật viết kịch bản văn học 2        
22 Nghiệp vụ biên tập và xuất bản 2       HK2
23 Nghiệp vụ báo chí 2       HK2
24 Kỹ thuật viết tin 2        
25 Ký báo chí 2        
26 Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính 2        
27 Kỹ năng quan hệ công chúng (PR) 2        
          TM. BAN CHỦ NHIÊM KHOA  
          TRƯỞNG  KHOA