06062023Tue
Last updateSun, 04 Jun 2023 11pm

Ngành Hán Nôm

          Kiến thức chuyên ngành

 

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Mã quy chiếu

Số tín chỉ

Tổng số

LT

TH

        1    

Âm vận học Hán Nôm (phương pháp đọc)

220103.301

 

2

 

 

        2    

Đường Tống bát đại gia

220103.302

 

3

 

 

        3    

Hán văn thời Hán Tấn

220103.303

 

3

 

 

        4    

Hán văn thời Lê - Mạc

220103.304

 

2

 

 

        5    

Hán văn thời Lý - Trần

220103.305

 

2

 

 

        6    

Hán văn thời Tây Sơn và thời Nguyễn

220103.306

 

2

 

 

        7    

Hán văn thời Tiên Tần

220103.307

 

3

 

 

        8    

Hư từ Hán Cổ 1

220103.321

 

3

 

 

        9    

Hư từ Hán Cổ 2

220103.322

 

3

 

 

      10  

Ngữ pháp tiếng Hán hiện đại

220103.323

 

4

 

 

      11  

Nho giáo và đạo giáo

220103.311

 

2

 

 

      12  

Phật giáo

220103.312

 

3

 

 

      13  

Tiếng Hán hiện đại 1

220103.313

 

16

 

 

      14  

Tiếng Hán hiện đại 2

220103.314

 

20

 

 

      15  

Tin học tiếng Hoa

220103.315

 

2

 

 

      16  

Từ chương học Hán Nôm

220103.316

 

2

 

 

      17  

Văn bản học Hán Nôm

220103.l317

 

2

 

 

      18  

Văn học Việt Nam thế kỷ 10 - 19

220103.324

 

3

 

 

      19  

Văn học Việt Nam thế kỷ 20

220103.325

 

2

 

 

      20  

Văn tự học Hán Nôm

220103.326

 

2

 

 

      21  

Lịch sử chế độ khoa cử & quan chế VN

220103.308

 

3

 

 

      22  

Lịch sử Trung Quốc cổ đại

220103.309

 

2

 

 

      23  

Thơ Đường

220103.310

 

2

 

 

      24  

Tiếng Hoa Báo chí

220103.318

 

2

 

 

      25  

Tiếp xúc ngôn ngữ và văn tự Đông Á

220103.319

 

2

 

 

      26  

Văn học phương Đông

220103.320

 

2

 

 

      27  

Thực tập tốt nghiệp

220103.701

 

10

 

 

      28  

Khóa luận tốt nghiệp

220103.702

 

 

 

      29  

Khác