04062023Sun
Last updateMon, 08 May 2023 10am

Ngành Văn học

          Kiến thức cơ sở ngành

(dùng chung cho cả Ngôn ngữ học & Hán Nôm)

 

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Mã quy chiếu

Số tín chỉ

Tổng số

LT

TH

        1    

Cơ sở ngôn ngữ

220305.201

 

3

 

 

 

 

            Kiến thức chuyên ngành

Stt

Tên môn học

Mã môn học

Mã quy chiếu

Số tín chỉ

Tổng số

LT

TH

        1    

Các phương pháp phê bình văn học

220305.301

2

 

 

 

        2    

Lịch sử tư tưởng mỹ học phương Tây

220305.302

2

 

 

 

        3    

Ngữ âm tiếng Việt

220305.303

2

 

 

 

        4    

Ngữ pháp tiếng Việt

220305.304

3

 

 

 

        5    

Nguyên lý lý luận văn học

220305.305

3

 

 

 

        6    

Phê bình văn học Việt Nam hiện đại

220305.306

2

 

 

 

        7    

Phong cách học tiếng Việt

220305.307

2

 

 

 

        8    

Tác phẩm văn học và thể loại văn học

220305.332

4

 

 

 

        9    

Thi pháp ca dao

220305.333

2

 

 

 

      10  

Thơ và thơ Việt Nam hiện đại

220305.334

2

 

 

 

      11  

Tiến trình văn học

220305.311

2

 

 

 

      12  

Truyện cổ tích

220305.312

2

 

 

 

      13  

Từ vựng tiếng Việt

220305.313

2

 

 

 

      14  

Văn hóa Nam Bộ

220305.314

2

 

 

 

      15  

Văn học Ấn Độ

220305.315

2

 

 

 

      16  

Văn học Anh

220305.316

2

 

 

 

      17  

Văn học các nước Đông Nam Á

220305.317

2

 

 

 

      18  

Văn học cổ đại Hy Lạp & La Mã

220305.335

2

 

 

 

      19  

Văn học dân gian Việt Nam

220305.336

4

 

 

 

      20  

Văn học Mỹ

220305.337

2

 

 

 

      21  

Văn học Nga

220305.l321

4

 

 

 

      22  

Văn học Nhật Bản & Triều Tiên

220305.322

3

 

 

 

      23  

Văn học Pháp

220305.323

4

 

 

 

      24  

Văn học so sánh

220305.l324

2

 

 

 

      25  

Văn học Trung Quốc

220305.325

4

 

 

 

      26  

Văn học Việt Nam từ 1900 – 1930

220305.326

2

 

 

 

      27  

Văn học Việt Nam từ 1930 – 1945

220305.327

3

 

 

 

      28  

Văn học Việt Nam từ 1945 – 1975

220305.341

3

 

 

 

      29  

Văn học Việt Nam từ 1975 – nay

220305.342

2

 

 

 

      30  

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X – giữa TK XVIII

220305.343

4

 

 

 

      31  

Văn học Việt Nam từ giữa XVIII – cuối TK XIX

220305.331

4

 

 

 

      32  

Chủ nghĩa nhân văn trong văn học

220305.308

2

 

 

 

      33  

Dân ca Việt Nam

220305.309

2

 

 

 

      34  

Hồ Chí Minh ( tác giả & tác phẩm)

220305.310

2

 

 

 

      35  

Kinh nghiệm làm thơ

220305.318

2

 

 

 

      36  

Ký báo chí

220305.319

2

 

 

 

      37  

Kỹ năng quan hệ công chúng (PR)

220305.320

2

 

 

 

      38  

Kỹ thuật viết kịch bản văn học

220305.328

2

 

 

 

      39  

Kỹ thuật viết tin

220305.329

2

 

 

 

      40  

Kỹ thuật viết truyện ngắn và tiểu thuyết

220305.330

2

 

 

 

      41  

Một số vấn đề về văn học Phục hưng phương Tây

220305.338

2

 

 

 

      42  

Nghiệp vụ báo chí

220305.339

2

 

 

 

      43  

Nghiệp vụ biên tập & xuất bản

220305.340

2

 

 

 

      44  

Nguyễn Du ( tác giả & tác phẩm)

220305.348

2

 

 

 

      45  

Nguyễn Trãi ( tác giả & tác phẩm)

220305.349

2

 

 

 

      46  

Nhập môn điện ảnh

220305.350

2

 

 

 

      47  

Nhập môn sân khấu

220305.358

2

 

 

 

      48  

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

220305.l359

2

 

 

 

      49  

Phương pháp dạy văn

220305.360

2

 

 

 

      50  

Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

220305.368

2

 

 

 

      51  

Sử thi Tây Nguyên

220305.369

2

 

 

 

      52  

Thi pháp học

220305.370

2

 

 

 

      53  

Tiểu thuyết và tiểu thuyết VN hiện đại

220305.378

2

 

 

 

      54  

Truyện ngắn & truyện ngắn VN hiện đại

220305.379

2

 

 

 

      55  

Văn học các nước Trung Cận Đông

220305.380

2

 

 

 

      56  

Văn học dịch và dịch văn học

220305.388

2

 

 

 

      57  

Thực tập tốt nghiệp

220305.701

10

 

 

 

      58  

Khóa luận tốt nghiệp

220305.702

 

 

 

      59  

Khác