22042024Mon
Last updateFri, 19 Apr 2024 10am

Thời khóa biểu lớp CNTN khóa 2009-2013

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CNTN KHÓA 2009-2013

Học kỳ 2- năm học 2009-2010

(Bắt đầu từ ngày 03 tháng 04 năm 2010)

 

STT

Chuyên đề

Giảng viên

Số
tiết

Thời gian
học

Số tiết/ buổi

Phòng

Ghi chú

1

Đạo Đức Kinh và Nam Hoa kinh với văn học cổ điển Việt Nam

PGS.TS Lê Giang

15

Chiều thứ 7 ngày 04, 10, 17/04

5

B32

Thủ Đức 

2

Nho giáo và văn học cổ điển Việt Nam

TS. Nguyễn Đình Phức

15

Chiều thứ 3 ngày

06, 13, 20/4

5

A32

Thủ Đức  

3

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Công Lý

15

Chiều thứ 5 ngày

08, 15, 22/04

5

B36

Thủ Đức

4

Chữ Hán qua tản văn triết học Tiên Tần

ThS. Nguyễn Đông Triều

15

Sáng thứ 5 ngày

27/4, 4, 11/05  

5

B36

Thủ Đức