03062023Sat
Last updateMon, 08 May 2023 10am

Trần Chút

Họ và tên: Trần Chút

Sinh năm: 1940

Nơi sinh: Gio Linh, Quảng Trị

Danh hiệu: Nhà giáo ưu tú

Học lịch: tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp HN

Trước 1975: Công tác ở Viện ngôn ngữ.

Sau 1975: làm Phó Khoa Ngữ văn, rồi Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học KHXH và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM

Tham gia Ban soạn thảo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghỉ hưu

Các sách đã xuất bản: 1.      Tiếng Việt 10, SGK 19902.      Tiếng Việt 11, SGK 19913.      Tiếng Việt 8, SGK 19954.      Tiếng Việt 9, SGK 19955.      Tiếng Việt 11, SGK 20006.      Ngữ văn 8, SGK 20027.      Ngữ văn 9, SGK 20028.      Ngữ văn 10, SKG 20069.      Góp phần phát triển năng lực cảm thụ văn (Sách dành cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh), Trương Đức Thành, Lê Kim Nhung, Trần Chút... - H. : Giáo dục, 199710.  Hoàng Tuệ tuyển tập,  Tuyển chọn, giới thiệu: Trần Chút... - H. : Giáo dục, 2009