16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Phan Thị Yến Tuyết

Phan Thi Yen Tuyet- Họ và tên: Phan Thị Yến Tuyết

- Năm sinh: 1952     Giới tính: Nữ

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

- Lĩnh vực khoa học: Dân tộc học

- Học vị: Tiến sỹ ngành Dân tộc học thực hiện tại Việt Nam , bảo vệ năm 1992.

- Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Văn hoá, tôn giáo tín ngưỡng của các dân tộc tại Nam Bộ.

- Kết quả nghiên cứu: Đã hướng dẫn thành công 5 luận văn thạc sĩ; Đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp Nhà nước (chủ trì đề tài nhánh); Đã công bố 11 bài báo khoa học trong nước và 1 bài báo khoa học ở ngoài nước; Số sách đã xuất bản 25.

- Một số công trình khoa học tiêu biểu:

1. Nhà ở, trang phục, ăn uống của các dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, NXB KHXH, Hà nội 1993.

2. Xóm nghề và nghề thủ công Nam Bộ (chủ biên), NXB Trẻ Tp. HCM 2002.

3. Nôn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt, NXb KHXH, Hà nội 2000 (đồng tác giả).

4. Văn hoá dân gian và sự phát triển văn hoá đô thị, NXB ĐH QG, HN 2002 (đồng tác giả).

5. Biến đổi kinh tế, văn hoá xã hội của cộng đồng người Chăm và Khmer tại Tp.HCM, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2006 (đồng tác giả).