16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Bùi Khởi Giang

1965-1969 Học tại Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. 1985-1989 Nghiên cứu sinh khoa Nghệ thuật học, Đại học Humboldt, Đức. Bảo vệ luận án tiến sĩ tại đây, năm 1989. Đề tài luận án tiến sĩ: “Về mối quan tâm tới những nền sân khấu ngoài châu Âu của những nhà cách tân sân khấu châu Ậu thế kỷ 20....

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.     Họ và tên:   Bùi Khởi Giang

2.     Học hàm học vị: Tiến sĩ

3.     Năm sinh: 1948

4.     Nơi sinh:  Hà Nội

5.     Điện thoại: 0918512685

6.     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.     Chức vụ và nơi công tác: Nguyên Trưởng Văn phòng đại diện phía nam Tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật, Bộ Văn Hóa Du Lịch Thể Thao . Đã nghỉ hưu năm 2008.

 8.     Quá trình học tập và công tác:

+ 1965-1969 Học tại Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

+ 1985-1989 Nghiên cứu sinh khoa Nghệ thuật học, Đại học Humboldt, Đức.

Bảo vệ luận án tiến sĩ tại đây, năm 1989. Đề tài luận án tiến sĩ: “Về mối quan tâm tới những nền sân khấu ngoài châu Âu của những nhà cách tân sân khấu châu Ậu thế kỷ 20”

+ 1979-2008 Công tác tại Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, sau đổi tên thành Văn hóa nghệ thuật (Hà Nội) và Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

+ Tham gia dạy một số lớp đại học và cao học tại các trường KHXH và NV tp. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Đại học dân lập Văn Lang

 9.     Các hướng nghiên cứu chính:

+ Kịch phương Tây thế kỷ 20

+ Sân khấu Việt Nam

+ Ký hiệu học nghệ thuật  và Ký hiệu học sân khấu

 10. Các luận văn, luận án đã hướng dẫn:

+ Luận án tiến sĩ : Đỗ Thị Hương, Mối tương tác giữa nghệ thuật diễn xuất kịch hát truyền thống và kịch nói Việt nam. Bảo vệ năm 2004 tại Viện Văn hóa Thông tin, Bộ Văn hóa Thông tin (Hà Nội). Cùng hướng dẫn với GS.TS Đình Quang

+ Luận văn thạc sĩ văn hóa học: Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Sân khấu truyền thống Nhật Bản: Bản sắc văn hóa và kinh nghiệm bảo tồn – phát triển. Bảo vệ năm 2005  tại Bộ môn Văn hóa học, Trường Đại học KHXH và NV Tp. Hồ Chí Minh

+ Luận văn thạc sĩ văn học nước ngoài : Nguyễn Thị Thanh Huyền, Harold Pinter  trong mối quan hệ với Samuel Beckett và Bertolt Brecht. Dự kiến bảo vệ tháng 11-2011 tại Khoa Văn, Đại học KHXH và NV Tp. Hồ Chí Minh

11. Các công trình, tác phẩm tiêu biểu (nghiên cứu, dịch thuật, sáng tác):

+ Ký hiệu học sân khấu ( Giới thiệu và Dịch từ tiếng Đức công trình gần 500 trang của GS.TS Erika Fischer-Lichte). In trong cuốn Ký hiệu học nghệ thuật, Viện nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt nam xuất bản 1997 ( Hà Nội)

+ Chúng tôi ký tên dưới đây.Dịch từ tiếng Nga vở kịch nói của A.Ghenman (Nga) NXB. Sân Khấu in lần thứ hai trong tủ sách Kiệt tác sân khấu thế giới năm 2006- Hà Nội

+ Kịch nói Việt nam, những vấn đề lý luận và lịch sử (nghiên cứu, chưa xuất bản)