16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Phong Lê

Phong LeHọ và tên: Lê Phong Sừ

Bút danh: Phong Lê

Năm sinh: 1938

Học hàm: Giáo sư

Nơi công tác: Viện Văn học, Viện KHXH Việt Nam (Đã nghỉ hưu)

* SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

  1. Tô Hoài - Về tác gia và tác phẩm, NXB. Giáo dục, 1999
  2. Một số gương mặt văn chương học thuật Việt Nam hiện đại, NXB. Giáo dục, 2001