16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Nguyễn Thành Thi

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 1979. Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn năm 2001 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, đề tài "Phong cách văn xuôi nghệ thuật Thạch Lam".

 

ĐT: 35150815 - 0918281632

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.