16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Nguyễn Đức Mậu

Họ và tên: Nguyễn Đức Mậu

Năm sinh: 1958

Học vị: Tiến sỹ

Quê Hà Tĩnh, sống và làm việc tại Hà Nội.

 

Sách đã xuất bản:

1. Ca trù nhìn từ nhiều phía (biên soạn, giới thiệu) Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 2003.

2. Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiện tại (chuyên luận), Nxb Hà Nội 2010.

3. Hát nói Nguyễn Công Trứ (chuyên luận và tinh tuyển), Nxb Nghệ An,2008

4. Nguyễn Công Trứ tác phẩm chọn lọc (biên soạn, giới thiệu), Nxb Giáo dục, Hà Nội 2009.

 

Sẽ xuất bản:

1. Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học (chuyên luận)

2. Nguyễn Công Trứ  trong lich sử văn hóa, văn học ( chuyện luân)