16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Đặng Ngọc Lệ

Họ và tên:Đặng Ngọc Lệ

Năm sinh: 1945     Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

E-mail / Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Lĩnh vực khoa học: Ngôn ngữ học

Công tác tại: Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

Học vị:

Tiến sỹ thực hiện tại Nga , bảo vệ năm 1987.

 

Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

-Vấn đề cấu trúc- ngữ nghĩa của câu

-Vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt về mặt chính tả và thuật ngữ khoa học

-Phương pháp biên soạn và dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông và đại học

-Lý thuyêt về phương pháp dạy học tiếng mẹ đẻ

Kết quả nghiên cứu:

-Công bố 13 bài báo

-Xuất bản 3 cuốn sách

-Hoàn thành 3 đề tài NCKH

-Đào tạo 1 tiến sỹ, 4 thạc sỹ

* SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:

 

Từ điển giải thích thuật ngữ Ngôn ngữ học, NXB. Giáo dục, 1996

Từ điển đối chiếu từ địa phương, NXB. Giáo dục, 1999