16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Lê Thu Yến

 

Họ và tên: Lê Thu Yến

Năm sinh: 1958     Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh  

E-mail / Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

Lĩnh vực khoa học: Văn học

Công tác tại: Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

Học vị:Tiến sỹ , bảo vệ năm 1997.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Truyền thống văn hoá Việt trong sáng tác của Nguyễn Du.

- Điều tra, khảo sát và lý giải về sức hấp dẫn của thơ Nôm Hồ Xuân Hương.

- Đặc điểm nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du.

Kết quả nghiên cứu:

- Hướng dẫn thành công 4 luận án Tiến sĩ, 7 luận văn Thạc sĩ.

- Đã công bố 6 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

- Xuất bản 5 cuốn sách.

- Một số sách đã xuất bản:

1/ Văn học Việt Nam, văn học Trung đại, những công trình Nghiên cứu. Lê Thu Yến (chủ biên). NXB Giáo dục, 2000.

2/ Đặc điểm nghệ thuật thơ chữ hán Nguyễn Du.  NXB Thanh Niên, 1999.

3/ Nhà văn trong nhà trường - Nguyễn Du, NXB Giáo Dục, 2002.