07122022Wed
Last updateWed, 07 Dec 2022 7am

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia của PGS.TS. Huỳnh Như Phương

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, tại VP Khoa Văn học và Ngôn ngữ đã tiến hành nghiệm thu đề tài  Nghiên cứu hệ thống những vấn đề nguyên lý văn học do PGS.TS. Huỳnh Như Phương làm chủ nhiệm. Đây là đề tài cấp Đại học Quốc gia, mục tiêu nhằm tiếp thu những thành tựu lý luận văn học gần đây và trình bày một cách hệ thống những vấn đề thuộc nguyên lý văn học theo tinh thần đổi mới. Đề tài cũng thể hiện nỗ lực cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận văn học ở bậc đại học và cao đẳng.

              Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh làm chủ tịch đã thông qua đề tài với mức độ đánh giá “Tốt” (mức cao nhất). Kết luận của hội đồng cho rằng đây là một công trình công phu, có chất lượng tốt, sau khi hoàn chỉnh có thể xuất bản thành giáo trình, tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

Online Members

We have 200 guests and no members online

Homepage Data

56139010
Today
Yesterday
All
6811
8590
56139010

Show Visitor IP: 34.229.119.176
07-12-2022 19:04