22042024Mon
Last updateFri, 19 Apr 2024 10am

The forming of Modern Poetry as a regional cultural phenomenon

Dang Thi Ngoc Phuong, PhD

    (College of Pedagogy - Hue University)

 

ABSTRACT

 

In such countries of Southeast Asia as China, Japan, Korea, and Vietnam. The modern poetry is a shared phenomenon. These four nations have historically and cultural synchronic features, and are under the influence of the Confucianism as well as the Western impact. This contact changes the lifestyle, the thinking as well as feeling of human. It expresses directly individual’s emotion, liberates personality and confirms the ego. This is a regional phenomenon reflecting the characteristics of type and community in terms of politics, society and literature. The meeting point of Modern Poetry in the Southeast Asian countries is the innovation in poetry’s language, form and standpoint. In comparing the modern poetry in China, Japan, Korea and Vietnam in terms of type and social psychology, this is an evident influence which is reflected in both composing views and poets’ works..

 

 

SỰ HÌNH THÀNH THƠ MỚI NHƯ MỘT HIỆN TƯỢNG VĂN HOÁ KHU VỰC                                     

                                   

Trong khu vực Đông Á gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam... thì Thơ mới là một hiện tượng chung. Cả bốn nước này mang những nét đồng đại về lịch sử, văn hóa; chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo, đều trong tình trạng bị cưỡng bức tiếp xúc với phương Tây. Chính sự tiếp xúc này làm thay đổi cách sống, cách nghĩ và cách cảm; thể hiện trực tiếp tâm trạng cá nhân con người, giải phóng cá tính, khẳng định cái tôi. Đây là một hiện tượng khu vực có tính chất loại hình, mang tính cộng đồng, khu vực xét về mặt chính trị, xã hội và văn học. Điểm gặp gỡ của Thơ mới các nước trong khu vực Đông Á là sự đổi mới trong ngôn ngữ thi ca, hình thức thi ca, tư duy thi ca. So sánh Thơ mới ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam về mặt loại hình, về sự ảnh hưởng của tâm lý xã hội, đó là sự ảnh hưởng mang tính quy luật. Điều đó được biểu hiện trong quan niệm sáng tác và trong thi phẩm của các thi sĩ.

 

 

Đặng Thị Ngọc Phượng, TS

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Online Members

We have 274 guests and no members online

Homepage Data

60815048
Today
Yesterday
All
6768
8271
60815048

Show Visitor IP: 44.200.27.215
22-04-2024 19:23