22042024Mon
Last updateFri, 19 Apr 2024 10am

The inheritance and change in view about human in Ho Bieu Chanh’s novels in Vietnamese literature’s modernization period

Huynh Thi Lan Phuong, MA

(Can Tho University)

 

ABSTRACT

 

Literary modernization is the change of many aspects; one of those is view about human. This concept in literature transformed through different developing periods of history of literature. Exploring the view about people in Ho Bieu Chanh’s novels can find out the manifestations of thought’s change and aesthetics concept about people in the first time of Vietnamese literature’s modernization period.

Being influenced by both Sinology and Western culture, Ho Bieu Chanh showed that he didn’t deny the view of a Confucian scholar. He still looked life and human by an insight of a Confucian scholar. Ho Bieu Chanh is not a conservative but a smart writer. Assimilating Western education, mixing into the stream of modification, Ho Bieu Chanh had a new view bout people. With a multiform and proficient insight, Ho Bieu Chanh ran across that people in transitional period who are reaching modernization, can’t be a responsible and dutiful person completely…. New circumstances led to the acceptment that people live for themselves. Who knowed how to combine person and community would have happiness. This view itself makes Ho Bieu Chanh’s novels have a specialty as well as be able to last long in readers’ memories.

 

SỰ KẾ THỪA VÀ ĐỔI MỚI QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI

Ở TIỂU THUYẾT HỒ BIỂU CHÁNH TRONG QUÁ TRÌNH

HIỆN ĐẠI HOÁ VĂN HỌC VIỆT NAM

 

          Hiện đại hoá văn học là sự đổi mới nhiều phương diện, trong đó có quan niệm về con người. Quan niệm về con người trong văn học đổi thay qua các thời kỳ phát triển của lịch sử văn học, đồng thời cũng có nét riêng ở mỗi tác giả. Tìm hiểu quan niệm về con người trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sẽ nhận ra những biểu hiện của sự thay đổi tư duy và quan niệm thẩm mỹ về con người ở thời kỳ đầu của quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam.

          Chịu ảnh hưởng của cả hai nền Hán học và tân học, Hồ Biểu Chánh tỏ ra chưa hoàn toàn phủ nhận quan niệm của nhà Nho. Ông vẫn nhìn cuộc đời và con người bằng cái nhìn của nhà Nho. Nhưng Hồ Biểu Chánh là nhà văn không bảo thủ mà rất sáng suốt. Tiếp nhận tinh hoa văn học phương Tây, hoà nhập vào dòng chảy của sự đổi mới, Hồ Biểu Chánh đã có được quan niệm mới mẻ về con người. Với cái nhìn đa chiều và tinh tế, Hồ Biểu Chánh nhận ra con người trong văn học giai đoạn giao thời, đang tiến tới hiện đại hoá, không thể hoàn toàn là con người chức năng phận vị. Hoàn cảnh mới đã dẫn đến sự khẳng định con người cá nhân sống theo bản ngã. Biết dung hoà giữa cá nhân và cộng đồng sẽ mang lại hạnh phúc. Chính quan niệm trên đã tạo cho tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh có nét riêng và có sức sống lâu bền trong lòng độc giả.

 

ThS. Huỳnh Thị Lan Phương

Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Email:

Online Members

We have 341 guests and no members online

Homepage Data

60815604
Today
Yesterday
All
7324
8271
60815604

Show Visitor IP: 44.200.27.215
22-04-2024 20:21