28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2009

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP HCM

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

 

THÔNG BÁO

V/v: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN  CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009

 

Thời gian:       8g, sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2009

Địa điểm:       Cơ sở Thủ Đức

 

Tiểu ban Văn học Việt Nam                                                       : phòng B.35 (Sáng)

                                                                                                    : phòng B.37 (Chiều)

Tiểu ban Lý luận và Phê bình văn học + Văn hóa Dân gian              : phòng B.33

Tiểu ban Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh                        : phòng B.26

Tiểu ban Ngôn ngữ + Hán Nôm                                                        : phòng B.28

 

Ghi chú:

- Tất cả sinh viên có đề tài tham dự Hội nghị đều chuẩn bị bài báo cáo và sử dụng thiết bị LCD projector để trình bày (máy vi tính, máy chiếu do Khoa phụ trách).

- Sinh viên các lớp thuộc Khoa Văn học và Ngôn ngữ  có giờ học sáng thứ Hai được nghỉ học để tham dự Hội nghị. Khi tham dự Hội nghị yêu cầu trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, giữ trật tự trong thời gian Hội nghị tiến hành.

 

TP. HCM, ngày   04 tháng  05 năm 2009

                                                                                                                        BCN Khoa

                                                                                                            Văn học và Ngôn ngữ