28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo v/v Nhận hồ sơ xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2015-2016

 Điều kiện để xét cấp học bổng:
- Sinh viên thường trú tại Trà Vinh;
- Đang học Đại học, Cao đẳng, THCN tại TP.HCM;
- Điểm trung bình năm học 2014 -2015 và điểm trung bình chung tích lũy lớn hơn hoặc bằng 7,5;
- Diện ưu tiên (sinh viên, học sinh là người dân tộc Khmer, hộ nghèo, diện chính sách được xét với mức điểm lớn hơn hoặc bằng 6,5).

Không xét cấp học bổng cho những đối tượng sau:
- Tại thời điểm xét cấp học bổng, sinh viên đang học năm cuối hệ Đại học, Cao đẳng, THCN.
- Sinh viên thuộc các trường đã có chế độ đài thọ chi phí học tập.
Lưu ý: Điều kiện trên chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ để được xét cấp học bổng.

Hồ sơ yêu cầu:
- Đơn xin cấp học bổng (Tải toàn văn đính kèm);
- Bảng điểm năm học 2014 -2015, bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của trường);
- Bản sao CMND (công chứng chưa quá 6 tháng);
- Bản sau (chưa quá 6 tháng) giấy chứng nhận hộ nghèo (Sổ hộ nghèo), chứng nhận gia đình diện chính sách (nếu có);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Sinh viên nộp hồ sơ theo 2 cách sau:
a) Thông qua đại diện Sinh viên Trả Vinh (xem toàn văn)
b) Nộp trực tiếp tại văn phòng của Quỹ (xem toàn văn)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo (5/8/2015) đến hết 31/10/2015
Thông báo kết quả và trao học bổng: xem toàn văn.
Toàn văn thông báo: xem
tại đây.

Nguồn: Phòng CTSV