06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Thông báo v/v Hỗ trợ phương tiện cho SV Khmer tham dự mùa lễ hội Sene Đôn Ta "Vu lan báo hiếu" tại chùa Candaransi

 

Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm./.