28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo v/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ và bảo lưu điểm dành cho SV năm thứ nhất, khóa 2015

 

Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm./.