06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Thông báo v/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ và bảo lưu điểm dành cho SV năm thứ nhất, khóa 2015

 

Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm./.