06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Thông báo v/v thu hồ sơ miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 74/2013/NĐ-CP; thu hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số; thu hồ sơ xét cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập

 

Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm./.