28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo và Thư mời viết bài tham dự Hội thảo "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong nhà trường - Từ truyển thống đến hiện đại"

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO

“NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG –TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI”

Thực tiễn của đời sống ngôn ngữ và văn học, của hoạt động nghiên cứu và dạy học ngữ văn hiện nay đang đặt ra những vấn đề cấp thiết đòi hỏi nhận thức và giải pháp mới:

- vấn đề khoảng cách giữa yêu cầu hiện đại hóa, toàn cầu hóa nghiên cứu và dạy học ngữ văn và khả năng thực tiễn thực hiện yêu cầu đó,

- vấn đề hiện đại hóa hướng tiếp cận lí thuyết và thực tiễn ngữ văn đương đại và quá khứ,

- vấn đề nghiên cứu và dạy học ngữ văn đương đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và hiện đại hóa,

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nêu trên, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo toàn quốc:

“Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường –

từ truyền thống đến hiện đại”

1. Nội dung hội thảo:

Hội thảo hướng đến những chủ đề sau:

1) Giới thiệu những khuynh hướng lí thuyết mới của các lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, giáo dục

2) Phát hiện, nghiên cứu, tổng kết những vấn đề nghiên cứu và dạy học ngữ văn từ quá khứ đến hiện tại,

3) Nhận thức, đánh giá, đề xuất giải pháp cho tình hình nghiên cứu và dạy học ngữ văn hiện nay.

2. Thành phần tham dự:

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí trong nước.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Dự kiến cuối tháng 08/2016, tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đăng kí tham dự và thể lệ gởi bài:

- Bài báo được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được công bố. Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, khổ giấy A4, tối đa 10 trang.

- Hạn cuối gởi đăng kí và tóm tắt: 30/11/2015.

- Hạn cuối gởi toàn văn: 30/03/2016.

5. Quy ước tài liệu tham khảo:

- Bloomfield, L. 1965. Language. London: Allen and Unwin.

- Lê Văn Lý 1968, 1972. Sơ thảo ngữ pháp Việt Nam. Sài Gòn: Trung tâm học liệu.

- Lưu Vân Lăng 1998. “Thành tố cấu tạo câu và phương pháp phân tích tính tầng bậc hạt nhân”. Ngôn ngữ học và tiếng Việt. Hà Nội: Khoa học Xã hội.

- Nguyễn Thị Lương 2006. Câu tiếng Việt. Hà Nội: Đại học Sư phạm.

6. Địa chỉ gởi bài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
7. Hỗ trợ thông tin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ban tổ chức