06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Hội nghị khoa học Ngữ văn 2015- Văn học Việt Nam: Bản sắc và hội nhập.

Viện Văn học sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Ngữ văn 2015 với chủ đề Văn học Việt Nam: Bản sắc và hội nhập. Đây là hoạt động khoa học thường niên của Viện Văn học, tạo diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài Viện, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ có điều kiện công bố kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong năm. 

(Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm)