28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo v/v thu học phí năm học 2015-2016

 Trong tập tin đính kèm là thông báo thu học phí của các hệ: hệ Vừa học vừa làm, hệ Liên thông, hệ Văn bằng 2, hệ SĐH, hệ chính quy và hệ chính quy dành cho SV là người nước ngoài.
Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm./.