06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Thông báo v/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017

Phòng Quản lý Khoa học – Dự án thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 (năm học 2016 – 2017).

Xin xem chi tiết trong các tập tin đính kèm./.