01032024Fri
Last updateSat, 24 Feb 2024 7pm

Thông báo v/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017

Phòng Quản lý Khoa học – Dự án thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 (năm học 2016 – 2017).

Xin xem chi tiết trong các tập tin đính kèm./.