06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Hội thảo khoa học quốc gia

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
“KÍ HIỆU HỌC– TỪ LÍ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG
TRONG NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC NGỮ VĂN”

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đáp ứng nhu cầu đổi mới bức thiết của khoa học và môn học ngữ văn, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa và Trường, Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1951-2016) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia:“Kí hiệu học – từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học ngữ văn”.

Học thuyết về các kí hiệu vốn có mầm mống ở Phương Tây từ thế kỷ XVII, song kí hiệu học định hình như một ngành khoa học chỉ thực sự từ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Kí hiệu học đã được giới thiệu ở Việt Nam từ cuối thế kỷ trước, song việc ứng dụng những tư tưởng kí hiệu học vào nghiên cứu, dạy học ngữ văn chưa thực sự có hiệu quả và chưa được phổ biến rộng rãi. Trong khi đó tiếp cận kí hiệu học kết hợp với lí thuyết diễn ngôn hiện đang được ứng dụng tại Việt Nam lại có triển vọng to lớn trong công cuộc nghiên cứu những vấn đề tương tác ngôn ngữ - văn học - văn hóa. Hướng nghiên cứu này lại là công cụ hữu hiệu để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong việc dạy học tích hợp ngữ - văn - văn hóa trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản, năng lực thẩm thấu - chuyển hóa những giá trị thẩm mỹ thành giá trị sống cho người học.

Hội thảo là cơ hội để các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học cùng nhìn lại quá trình nghiên cứu kí hiệu học, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo, các nhà giáo xem xét bối cảnh xã hội, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngữ văn theo hướng tiếp cận kí hiệu học, đáp ứng tốt hơn định hướng phát triển năng lực người học trong dạy học ngữ văn.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, văn hóa, các nhà giáo, các nhà quản lý và các cộng tác viên quan tâm tham gia Hội thảo qua các hình thức: viết tham luận, đóng góp ý kiến, đăng ký phát biểu tại Hội thảo. Ngoài các chuyên gia nghiên cứu, hội thảo đặc biệt khuyến khích các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình.

1. Mục tiêu Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định nền tảng lí thuyết kí hiệu học, lịch sử nghiên cứu kí hiệu học và khuynh hướng tiếp cận kí hiệu học trong nghiên cứu văn học – ngôn ngữ - văn hóa ở Việt Nam, xác định vị trí, triển vọng, khả năng tương tác của khuynh hướng nghiên cứu này trong nghiên cứu ngữ văn hiện đại, nêu và đánh giá những khuynh hướng, những giải pháp ứng dụng kí hiệu học vào nghiên cứu và dạy học ngữ văn. Trên cơ sở đó, Hội thảo xem xét đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu và dạy học ngữ văn theo hướng tiếp cận kí hiệu học, đáp ứng những yêu cầu bức thiết của sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ các vấn đề sau:

- Lí thuyết kí hiệu học; Các lĩnh vực nghiên cứu kí hiệu cụ thể: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, cổ mẫu…

- Lịch sử và các trường phái kí hiệu học; Các phạm vi, khuynh hướng tiếp cận kí hiệu học: Kí hiệu học văn hoá, kí hiệu học văn học, kí hiệu học ngôn ngữ… Khả năng tương tác của kí hiệu học với các khuynh hướng nghiên cứu khác;

- Ứng dụng kí hiệu học vào những nghiên cứu cụ thể về văn học, ngôn ngữ, văn hóa;

- Ứng dụng tiếp cận kí hiệu học vào việc dạy học ngôn ngữ, tiếng Việt, cơ sở văn hóa, dạy học văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại Việt Nam, văn học nước ngoài… ở trường đại học và phổ thông.

3. Địa chỉ và thời gian gửi bài:

Bài viết gửi bản in về địa chỉ:  Khoa Ngữ văn - Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bản mềm xin gửi vào Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

Điện thoại : 0913 513 112 / 0962 220 107

Hạn cuối cùng gửi bài: 01/8/2016

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến trung tuần tháng 9 năm 2016.

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 136, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Thể lệ gửi bài

- Bài gửi Hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo, tạp chí hay hội thảo khác.

- Bài được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài, tác giả, tóm tắt (khoảng 7-10 dòng, nêu bật nội dung chính, đóng góp của bài viết), toàn văn bài viết. Bài viết dài không quá 10 trang (kể cả tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất trên khổ giấy A4, phông chữ: Times New Roman (Unicode), giãn cách dòng: 1.5 lines, cỡ chữ: 13.

- Bài viết được gửi trực tiếp tới Khoa Ngữ văn (kèm bản mềm) hoặc gửi qua email ghi rõ: họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả. Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được sử dụng.

6. Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

·    Tóm tắt báo cáo: 01/6/2016

·    Toàn văn báo cáo: 01/8/2016

·    Chấp nhận báo cáo: 20/8/2016

·    Đăng ký tham dự: từ 01-10/9/2016

·    Thời gian diễn ra Hội thảo: 13-15/9/2016

TM Ban tổ chức

Trưởng Khoa

PGS.TS. Đỗ Hải Phong