06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Chương trình tập huấn về phương pháp và kỹ năng báo cáo kết quả NCKH

Thông báo v/v Tổ chức lớp chuyên đề 2 thuộc Chương trình tập huấn về phương pháp và kỹ năng báo cáo kết quả NCKH trước hội đồng khoa học cho SV thực hiện đề tài NCKH năm 2016

Xin xem chi tiết ở tập tin đính kèm./.