28052024Tue
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Thông báo Tổ chức tuần lễ Hội nghị NCKHSV 2016

THÔNG BÁO

                (V/v Tổ chức tuần lễ Hội nghị NCKHSV 2016)

Ban chủ nhiệm Khoa Văn học và Ngôn ngữ trân trọng  thông báo đến toàn thể sinh viên của khoa về Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên 2015-2016 của Khoa:

Thời gian: 7h30, thứ Bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: ĐH KHXHNV cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

- Phòng A1. 13 (Tiểu ban Văn học Việt Nam –LL&PB văn học)

- Phòng A1. 14 (Văn hóa dân gian)

- Phòng A1. 15 (Tiểu ban Ngôn ngữ học – Hán Nôm)

Rất mong các bạn sinh viên sắp xếp thời gian đến tham dự!

Trân trọng.

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ
TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Lê Giang