06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Thông báo Về Hội thảo “Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong nhà trường – từ truyền thống đến hiện đại”

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC NGỮ VĂN

TRONG NHÀ TRƯỜNG –  TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI”

Tiếp theo Thư mời và thông báo số 1 về hội thảo “Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong nhà trường – từ truyền thống đến hiện đại”, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh trân trọng gởi đến các đơn vị, cá nhân những thông tin chính thức về hội thảo như sau:

1.Mục đích hội thảo:

-         Nhận thức và phân tích khoảng cách giữa yêu cầu hiện đại hóa, toàn cầu hóa nghiên cứu và dạy học ngữ văn và khả năng thực hiện yêu cầu đó,

-         Gợi mở đường hướng hiện đại hóa trong tiếp cận lí thuyết và thực tiễn ngữ văn để đáp ứng yêu cầu đổi mới

2. Nội dung hội thảo:

-         Giới thiệu những khuynh hướng lí thuyết mới của các lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, giáo dục

-         Phát hiện, nghiên cứu, tổng kết những vấn đề nghiên cứu và dạy học ngữ văn từ quá khứ đến hiện tại,

-         Nhận thức, đánh giá, đề xuất giải pháp cho tình hình nghiên cứu và dạy học ngữ văn hiện nay.

3. Thành phần tham dự:

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí trong nước.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức:

-         Dự kiến cuối tháng 08/2016, tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.  

5. Đăng kí tham dự và thể lệ gởi bài:

-         Bài báo được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được công bố. Bài viết sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, khổ giấy A4, tối đa 10 trang.

-         Hạn cuối gởi toàn văn: 10/04/2016.

6. Quy ước tài liệu tham khảo:

-         Sách: Tên tác giả, năm xuất bản, Tên công trình (in nghiêng). Nơi xuất bản: nhà xuất bản.

-         Tạp chí: Tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình (trong ngoặc kép), Nơi xuất bản: nhà xuất bản.

7.     Địa chỉ gởi bài: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
8.     Hỗ trợ thông tin: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .