24042024Wed
Last updateTue, 23 Apr 2024 10am

Thông báo V/v nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên và bảo lưu điểm dành cho SV năm thứ nhất, khóa 2016

Xin xem chi tiết ở TẬP TIN ĐÍNH KÈM ./.