30112022Wed
Last updateTue, 29 Nov 2022 8pm

Thông báo triệu tập tân Tiến sĩ, Thạc sĩ dự lễ trao bằng tốt nghiệp và danh sách cấp bằng năm 2016

Xin xem chi tiết ở link dưới đây:

http://sdh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=ade46459-d57f-4db9-be97-49a19d413d6d