01062023Thu
Last updateMon, 08 May 2023 10am

Thông báo V/v họp chia chuyên ngành dành cho SV khóa 2015-2019

THÔNG BÁO

Về việc họp chia chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2015-2019

Mời các anh chị SV khóa 2015-2019 đến dự cuộc họp chia chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ 2.

Thời gian: 13h15' , thứ Hai ngày 09/01/2017.

Địa điểm: Phòng A1- 41; Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

Trân trọng./.

                                                                 Khoa Văn học và Ngôn ngữ