Nguyễn Đông Triều

Nguyễn Đông Triều, TS (2017, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), chuyên ngành Hán Nôm; Trưởng Bộ môn; hướng nghiên cứu: Các thể loại văn bản Hán Nôm, Nho Phật Đạo, Hán văn Tiên Tần, Lịch sử chữ Nôm, Văn tế Hán Nôm. Có một số bài nghiên cứu trong các sách: Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh; Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bình luận văn học, Nam bộ đất và người, Những vấn đề ngữ văn Nam Bộ... Đồng tác giả các sách: Hán văn Lý Trần, Tìm trong di sản văn hoá phương Nam, Theo dấu người xưa, Vườn xưa dạo bước. Có một số bài viết về ngôn ngữ và văn học-văn hoá Hán Nôm đăng trên tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Hán Nôm, KHXH vùng Nam bộ, ĐH Sài Gòn, tạp chí ĐH Quy Nhơn, Văn hoá và du lịch, tập san KHXH và NV, Xưa & Nay, Hoa nhân văn hoá nghiên cứu (Đài Loan).... Năm 2017 tham dự hội thảo về Nho giáo tổ chức tại Trường Đại học sư phạm Khúc Phụ (Sơn Đông, Trung Quốc).

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Đông Triều

2. Sinh năm: 1976

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị: Tiến sĩ                                 Năm bảo vệ: 2017

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Hán Nôm

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng quận 1 TPHCM

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

            - 1994-1998: Đại học, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM, nay là Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

            - 2000-2005: Cao học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

            - 2008-2017: NCS, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua): Chỉ tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn: Ngữ văn Việt Nam (Văn tự Hán Nôm, các thể loại văn bản Hán Nôm, văn học trung đại Việt Nam)

14. Các sách đã xuất bản:

- Nguyễn Đông Triều (đtg/4), Hán văn Lý - Trần, 283 trang, Giáo trình chuyên ngành Hán Nôm, NXB. ĐHQG TP.HCM, 2015 (ISBN: 978-604-73-3139-0).

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), Tìm trong di sản văn hoá phương Nam, 391 trang, Sách tham khảo, NXB. Văn hoá - Văn nghệ, 2016 (ISBN: 978-604-68-3132-7).

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), Theo dấu người xưa, 391 trang, Sách tham khảo, NXB. Tổng hợp TPHCM, 2017 (ISBN: 978-604-58-6357-2).

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

- Đặc điểm chữ Nôm Nam Bộ (thành viên), đề tài NCKH cấp Trường, nghiệm thu 2013.

- Hán văn Lý Trần (thành viên), đề tài NCKH cấp Trường, nghiệm thu 2015.

- Thơ văn Phan Thanh Giản (thành viên), đề tài NCKH cấp ĐHQG, nghiệm thu 2016.

- Văn học Hán Nôm Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, đề tài NCKH Trọng điểm ĐHQG, nghiệm thu 2017.

- Sưu tầm, phiên dịch, nghiên cứu di sản Hán Nôm tỉnh Đồng Tháp, đề tài hợp tác ĐH KHXH&NV TPHCM-Tỉnh Đồng Tháp, đang thực hiện.

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

- Nguyễn Đông Triều, “Một số công trình nghiên cứu liên quan đến văn tế trung đại Việt Nam - Điểm lại và định hướng nghiên cứu”, Sách Bình luận văn học niên giám 2009, xuất bản 2010, tr.136-157.

- Nguyễn Đông Triều, “Ảnh hưởng thuyết nhân quả và nghiệp báo trong một số bài văn tế Hán Nôm”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học niên giám 2010, xuất bản 2011, tr.75-85.

- Nguyễn Đông Triều, “Về một dị bản truyện Nôm Lâm Sanh tân thơ tìm được ở Tiền Giang”, Tạp chí Hán Nôm, số 1, năm 2011, tr.73-80.

- Nguyễn Đông Triều, “Tản mạn về nhân vật công chúa vai phụ trong truyện Nôm bình dân”, Suối nguồn, số 3 & 4, năm 2012, tr.213-225.

- Nguyễn Đông Triều, “Về một số từ Hán Việt dùng để chỉ nhà”, Suối nguồn, số 5, năm 2010, tr.65-69.

- Nguyễn Đông Triều, “Võ tướng Nam Bộ Lê Văn Đức và bài Tế trận vong bệnh cố tướng sĩ văn”, Tạp chí Hán Nôm, số 4, năm 2012, tr.69-76; Xưa và Nay, số 472, tháng 6 năm 2016, tr.27-30.

- Nguyễn Đông Triều, “Vài nét về nghệ thuật văn tế Hán Nôm qua Dụ tế huân thần”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học niên giám 2011, xuất bản năm 2012, tr.166-175.

- Nguyễn Đông Triều, “Khúc ngâm Viếng bạn bằng chữ Nôm của một nữ sĩ họ Nguyễn (sưu tầm tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang)”, Tạp chí Hán Nôm, số 1, năm 2013, tr.76-83.

- Nguyễn Đông Triều, “Ý nghĩa và tổ hợp từ của một số chữ Hán có nghĩa ‘nhà’: gia, thất, ốc, xá, đường”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 13 (67), tháng 9 năm  2013, tr.77-86.

- Nguyễn Đông Triều, “Giới thiệu bài văn tế hai chí sĩ Nam Bộ Phan Văn Đạt và Lê Cao Dõng”, Thông báo Hán Nôm học năm 2012, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB. Thế Giới, quý 1 năm 2014, tr.770-778; “Bài văn khóc Phan Văn Đạt và Lê Cao Dõng”, Xưa và Nay, số 475, tháng 9 năm 2016, tr.52-54.

- Nguyễn Đông Triều, “Hoành phi, đối liên ở Thị xã Gò Công và nội dung của đối liên trong một số ngôi chùa ở vùng đất ấy”, Thông báo Hán Nôm học năm 2013, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB. Thế Giới, Hà Nội, tháng 12 năm 2014, tr.927-939.

- Nguyễn Đông Triều, “Nam quốc sơn hà và tính siêu việt đối trị Trung Hoa”, Tập san Suối Nguồn, số 13, NXB. Hồng Đức, tháng 1 năm 2014, tr.147-190.

- Nguyễn Đông Triều, “Một văn bản Hán Nôm quý của Cụ Đồ Tư Mậu ở Tiền Giang”, Tạp chí Hán Nôm, số 2 (123), tháng 5 năm 2014, tr.62-75.

- Nguyễn Đông Triều, “Nhân vật nữ trong truyện Nôm và vấn đề tài sắc mệnh”, Tạp chí Đại học Sài Gòn niên san Bình luận văn học 2013-2014, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, quí 3 năm 2014, tr.104-114.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Di sản văn hóa Hán Nôm đình Bình An (Tuy Phong, Bình Thuận)”, Xưa và Nay, số 451, tháng 9 năm 2014, tr.52-55.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Tư liệu Hán Nôm ở đền thờ Châu Văn Tiếp”, Xưa và Nay, số 452, tháng 10 năm 2014, tr.48-50.

- Nguyễn Đông Triều, “Nội tổ của Lê Văn Duyệt và ngôi mộ cổ ở Cái Bè - Tiền Giang”, Xưa và Nay, số 453, tháng 11 năm 2014, tr.57-59.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Đối liên và bài thơ thạch khắc chùa Tiên Châu”, Xưa và Nay, số 454, tháng 12 năm 2014, tr.54-55.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Chùa Vĩnh Phước An (Bạc Liêu) một di tích cần được bảo tồn”, Tạp chí khoa học Văn hóa và Du lịch, số 20, tháng 11 năm 2014, tr. 64-69.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Ba đạo sắc phong cho Nguyễn Cư Trinh ở Công Thần miếu”, Xưa và Nay, số 455, tháng 1 năm 2015, tr.50-51.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Thơ xuân Phan Thanh Giản”, Xưa và Nay, số 456, tháng 2 năm 2015, tr.63-64.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Một số tư liệu Hán Nôm ở Trung Nghĩa từ”, Xưa và Nay, số 457, tháng 3 năm 2015, tr.12-15.

- Nguyễn Đông Triều, “Trần Phong sắc”, trong sách Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam, NXB. Hồng Đức - Tạp chí Xưa và Nay, quý 2 năm 2015, tr.530-535.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Vương Hữu Quang và bài thơ đề ở núi Ngô Khê (Hồ Nam, Trung Quốc)”, Xưa và Nay, số 459, tháng 5 năm 2015, tr.50-52.

- Nguyễn Đông Triều, “Hội quán Minh Hương dấu ấn văn hoá Việt và tư liệu Hán Nôm”, Xưa và Nay, số 459, tháng 5 năm 2015, tr.55-57.

- Nguyễn Đông Triều, “Tuệ Thành hội quán di tích lịch sử văn hoá của người Hoa ở TPHCM”, Tạp chí khoa học Văn hoá và Du lịch, số 22-23 (76), tháng 3 và tháng 5 năm 2015, tr.47-57.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Giới thiệu một số sách Hán Nôm về giáo dục, gia lễ lưu hành ở Miền Tây Nam Bộ”, Xưa và Nay, số 462, tháng 8 năm 2015, tr.44-47.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Sách Phật giáo viết bằng chữ Nôm ở Miền Tây Nam Bộ”, Xưa và Nay, số 464, tháng 10 năm 2015, tr.62-65.

- Nguyễn Đông Triều, “Bài phú của Phan Thanh Giản nói về cách yêu hoa”, Thông báo Hán Nôm học 2014, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB. Thế giới, quý 4 năm 2015, tr.868-874; “Bài phú Ái hoa thuyết của Phan Thanh Giản”, Xưa và Nay, số 476, tháng 10 năm 2016, tr.40-42.

- Nguyễn Đông Triều, “Về hai bài văn tế sau đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789)”, Xưa và Nay, số 468, tháng 2 năm 2016, tr.40-43.

- Nguyễn Đông Triều, “Văn tế Hán Nôm và tinh thần nhân đạo dành cho tầng lớp thấp trong xã hội”, Xưa và Nay, số 469, tháng 3 năm 2016, tr.48-51.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Tổng trấn Gia Định thành Nguyễn Văn Nhơn và khu mộ cổ ở Sa-Đéc - Đồng Tháp”, Xưa và Nay, số 469, tháng 3 năm 2016, tr.22-26.

- Nguyễn Đông Triều, “Hai ngôi đình ở thôn Long Mỹ xưa”, Tạp chí khoa học quốc tế Văn hoá và Du lịch, số 2&3, tháng 3&5 năm 2016, tr.81-85.

- Nguyễn Đông Triều, “Chùa Ngọc Hoàng một di tích độc đáo ở Thành phố Hồ Chí Minh” (bản lược), Xưa và Nay, số 473, tháng 7 năm 2016, tr.45-48; “Chùa Ngọc Hoàng một di tích độc đáo ở Thành phố Hồ Chí Minh” (bản đủ), Tạp chí khoa học quốc tế Văn hoá và Du lịch, số 4 (84), tháng 7 năm 2016, tr.106-117.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Di sản Hán Nôm Nhị Phủ hội quán”, trong sách Nam Bộ đất và người, tập XI, PGS-TS. Võ Văn Sen chủ biên, NXB. ĐHQG-HCM, 2016, tr.96-117.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Thơ đề tháp cốt ở chùa Châu Viên và chùa Châu Nguơn (Châu Đốc - An Giang)”, trong sách Nam Bộ đất và người, tập XI, PGS-TS. Võ Văn Sen chủ biên, NXB. ĐHQG-HCM, 2016, tr.630-648.

- Nguyễn Triều (bút danh của Nguyễn Đông Triều), “Về đối tượng của Nam quốc sơn hà qua một số dị bản”, Xưa và Nay, số 475, tháng 9 năm 2016, tr.24-27, 37.

- Nguyễn Đông Triều, “Văn tế Nôm Nam Bộ qua Gia lễ tập thành”, Xưa và Nay, số 477, tháng 11, 2016, tr.60-63.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Các nhân vật liên quan đến di sản Hán Nôm ở Nhị Phủ hội quán”, Xưa và Nay, số 478, tháng 12, 2016, tr.51-53.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Bài chúc tụng bằng chữ Nôm nhân lễ đại tường Hoà thượng Khánh Thông Bửu Sơn tự”, Thông báo Hán Nôm học năm 2015, NXB. Thế Giới, Hà Nội, quý 1 năm 2017, tr.883-892.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Câu đối Hán Nôm nhà cổ Châu Đốc”, Xưa và Nay, số 480, tháng 2 năm 2017, tr.46-48.

- Nguyễn Đông Triều, “Kiến An cung di tích tiêu biểu của người Hoa ở thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp”, trong sách Nam Bộ đất và người, tập XII, PGS-TS. Võ Văn Sen chủ biên, NXB. ĐHQG-HCM, 2017, tr.293-313; “Văn bia chữ Hán chùa Ông Quách”, Xưa và Nay, số 481, tháng 3 năm 2017, tr.38-41.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Đôi nét về tư liệu Hán Nôm đình Đức Thắng (Phan Thiết - Bình Thuận)”, Xưa và Nay, số 484, tháng 6 năm 2017, tr.54-57.

- Nguyễn Đông Triều, “Về bài minh của Tổng đốc An Hà Cao Hữu Dực”, Xưa và Nay, số 486, tháng 8 năm 2017, tr.55-57.

- Nguyễn Đông Triều, “Một góc nhìn về tính cách Phan Thanh Giản qua một số tác phẩm của ông”, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP TPHCM, tập 14, số 11, tháng 11 năm 2017, tr.148-158.

- Nguyễn Đông Triều, “Cảm hứng vô thường trong một số bài văn tế Hán Nôm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Văn học, Phật giáo với ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, NXB. Văn Hóa - Thông Tin, 2010, tr.581-595.

- Nguyễn Đông Triều, “Điền Gian - Nhà thơ tường phố”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc tế Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, in trong Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, NXB. Tổng Hợp TP. HCM, 2011, tr.357-367.

- Nguyễn Đông Triều, “Câu đối Hán Nôm ở Nam Bộ qua một số di tích tiêu biểu”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Những vấn đề ngữ văn Nam Bộ (ISBN: 978-604-73-4665-3), do Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM), Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Viện Văn học (Hà Nội) phối hợp tổ chức tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, NXB. ĐHQG-HCM, tháng 10, năm 2016, tập 1, tr.473-484.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Sách Phật giáo viết bằng chữ Nôm ở Miền Tây Nam Bộ”, trong: Nguyễn Công Lý, Đoàn Lê Giang chủ biên, Văn học Phật giáo Việt Nam thành tựu và định hướng nghiên cứu mới (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia, do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp cùng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM tổ chức) (ISBN: 978-604-944-873-7), NXB. KHXH, tháng 12 năm 2016, tr. 667-678.

- Nguyễn Đông Triều (đtg/2), “Luân Đôn kỷ du: Thơ du ký Luân Đôn đầu thế kỷ XX”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam giao lưu tư tưởng văn hoá phương Đông, do Khoa Văn học và Trung tâm nghiên cứu tôn giáo Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM thực hiện, NXB. ĐHQG-HCM, tháng 11 năm 2017, tr.926-939, ISBN: 978-604-73-5627-0.

- Nguyễn Đông Triều, “Khái quát diện mạo văn tế Hán Nôm trong văn học trung đại Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Hán Nôm học năm 2017, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tháng 11 năm 2017, tr.615-633, ISBN: 978-604-77-3960-8.

-阮東潮,〈越南汉喃祭文死之观念的表现〉,《论文集》,东亚儒学研讨暨「一带一路」儒家文明创新联盟成立大会,山东:曲阜師範大學,2017年11月24至27日,上册,页237-248.

 17. Các giải thưởng đã nhận:

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

61416581
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
4563
7114
61416581

Thành viên trực tuyến

Đang có 204 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website