Thông báo

Thông tin truy cập

61513004
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
6881
25004
61513004

 • Văn học Việt Nam ở hải ngoại: những vấn đề của sự phát triển hiện nay

  1. Lời mào đầu Lịch sử di tản của người Việt Nam đến các nước khác mà từ đó đã hình thành cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài, tính được gần một thế kỷ. Tuy nhiên, sự xuất ngoại ồ ạt từ Việt Nam là một hiện tượng tương đối mới. Cho đến nay chưa có sự thống kê chính xác về số lượng người Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài. Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam, có khoảng 2,7 triệu người Việt Nam đang sinh sống trong gần 90 nước

  Xem chi tiết
 • Văn học Việt Nam ở hải ngoại, những vấn đề của sự phát triển hiện nay

  1. Lời mào đầu Lịch sử di tản của người Việt Nam đến các nước khác mà từ đó đã hình thành cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài, tính được gần một thế kỷ. Tuy nhiên, sự xuất ngoại ồ ạt từ Việt Nam là một hiện tượng tương đối mới.

  Xem chi tiết
 • Hiện đại hoá xã hội Việt Nam và sự ra đời của văn học kịch mới (nửa đầu thế kỷ XX)

  Bản dịch không chính thức Sokolov Anatoly Tiến sĩ, Phó giáo sư Viện Đông phương học Thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Matxcơva, Liên bang Nga 1. Sự ra đời của một nền văn hoá và nghệ thuật mới trước ngưỡng cửa thế kỷ XX do những điều kiện lịch sử và xã hội cụ thể của một đất nước thuộc địa nửa phong kiến quyết định. Chế độ thực dân Pháp thúc đẩy quá trình thâm nhập và phổ biến rộng rãi những kiến thức mới, những tư tưởng chính trị, triết học và nghệ thuật mới cũng như những thành tựu khoa

  Xem chi tiết
 • 1

Danh mục website