Danh sách khóa 2002 - 2006

Hệ chính quy Khóa 2002 – 2006

 

LỚP A

 

STT

    MSSV

        HỌ và TÊN

 

  Ghi chú

 
 

1.       

0263027

Vũ Thị Thanh

Hương

 

 

2.       

0263123

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

 

 

3.       

0263128

Nguyễn Ngọc

Tuyển

 

 

4.       

0263130

Võ Tường

Vi

 

 

5.       

0160050

Trần Thị

 

 

6.       

0172055

Nguyễn Thị Hà

Thanh

 

 

7.       

0160038

Hoàng Văn

Dũng

 

 

8.       

0267070

Võ Thị Thảo

Nguyên

 

 

9.       

0160294

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

 

 

10.   

0260002

Lê Hà Tâm

Anh

 

 

11.   

0260004

Đặng Thị Kim

Anh

 

 

12.   

0260006

Lê Thị Lan

Anh

 

 

13.   

0260007

Nguyễn Thị Thúy

Anh

 

 

14.   

0260008

Phan Thị Mai

Anh

 

 

15.   

0260009

Nguyễn Phương

Bình

 

 

16.   

0260011

Phạm Thị

Cương

 

 

17.   

0260015

Dương Thị Mỹ

Châu

 

 

18.   

0260016

Nguyễn Thị Ngọc

Châu

 

 

19.   

0260017

Nguyễn Thị Hồng

Chiên

 

 

20.   

0260019

Hà Đình

Chung

 

 

21.   

0260022

Nguyễn Công

Dũng

 

 

22.   

0260023

Đặng Hữu Hoàng

Dương

 

 

23.   

0260025

Trần Thùy

Dương

 

 

24.   

0260026

Nguyễn Công

Danh

 

 

25.   

0260028

Hà Thị

Dịu

 

 

26.   

0260029

Nguyễn Thị

Dịu

 

 

27.   

0260033

Phạm Thị Phương

Dung

 

 

28.   

0260035

Vũ  Ngọc

Dung

 

 

29.   

0260037

Trần Thị Mỹ

Duyên

 

 

30.   

0260040

Hạ Thị Anh

Đào

 

 

31.   

0260043

Võ Hồ Thục

Đoan

 

 

32.   

0260044

Dương Thanh

Đảo

 

 

33.   

0260045

Trương Thị

Ut

 

 

34.   

0260048

Lê Thị Thanh

Giang

 

 

35.   

0260052

Trịnh Thùy

Giang

 

 

36.   

0260057

Nguyễn Thị Thu

 

 

37.   

0260058

Phan Thị Thúy

 

 

38.   

0260059

Nguyễn Vũ Minh

Hùng

 

 

39.   

0260060

Đoàn Thị Kim

Hồng

 

 

40.   

0260061

Hoàng Thị Thanh

Hồng

 

 

41.   

0260062

Lê Thị Thúy

Hồng

 

 

42.   

0260063

Nguyễn Thị Anh

Hồng

 

 

43.   

0260064

Nguyễn Văn

Hưng

 

 

44.   

0260067

Trần Thị Diệu

Hương

 

 

45.   

0260069

Vũ Thị

Hương

 

 

46.   

0260070

Vũ Thị

Hương

 

 

47.   

0260074

Nguyễn Minh

Hiếu

 

 

48.   

0260076

Nguyễn Thị

Hiền

 

 

49.   

0260077

Trần Minh

Hiền

 

 

50.   

0260078

Trần Thị Thu

Hiền

 

 

51.   

0260083

Trần Ngọc Khởi

Hạ

 

 

52.   

0260084

Cao Thị Hồng

Hạnh

 

 

53.   

0260085

Dương Thị

Hạnh

 

 

54.   

0260086

Hoàng Thị

Hạnh

 

 

55.   

0260087

Lưu Thị Ngọc

Hạnh

 

 

56.   

0260090

Đỗ Quý

Hậu

 

 

57.   

0260092

Lê Nguyệt

Hằng

 

 

58.   

0260093

Nguyễn Thị Thu

Hằng

 

 

59.   

0260094

Trần Thị

Huế

 

 

60.   

0260095

Lê Đình

Huấn

 

 

61.   

0260096

Vũ Thị

Huệ

 

 

62.   

0260097

Phùng Thị Như

Huyên

 

 

63.   

0260099

Lê Thị Thanh

Huyền

 

 

64.   

0260100

MỵThị

Huyền

 

 

65.   

0260102

Nguyễn Thị Xuân

Huyền

 

 

66.   

0260103

Phạm Diệu

Huyền

 

 

67.   

0260104

Phạm Thị Thanh

Huyền

 

 

68.   

0260106

Nguyễn Thị

Hải

 

 

69.   

0260108

Phạm Thị

Khoa

 

 

70.   

0260109

Đặng Phạm Phụng

Kiều

 

 

71.   

0260110

Nguyễn Trường

 

 

72.   

0260111

Nguyễn Thị Phong

Lam

 

 

73.   

0260112

Hoàng Thị

Lan

 

 

74.   

0260113

Hoàng Thị Hương

Lan

 

 

75.   

0260114

Ninh Thị

Lan

 

 

76.   

0260115

Nguyễn Thị

Liễu

 

 

77.   

0260117

Đinh Thị

Linh

 

 

78.   

0260118

Huỳnh Thùy

Linh

 

 

79.   

0260122

Nguyễn Thị Hồng

Loan

 

 

80.   

0260126

Hoàng Thị Khánh

Ly

 

 

81.   

0260128

Trần Thị Ngọc

Mai

 

 

82.   

0260131

Nguyễn Thị

Minh

 

 

83.   

0260132

Nguyễn Hải Kỳ

Nam

 

 

84.   

0260135

Thái Tú

Ngân

 

 

85.   

0260138

Nguyễn Thị

Nga

 

 

86.   

0260142

Lê Ngọc

Nguyên

 

 

87.   

0260228

Nguyễn Công

Toàn

 

 

 

LỚP B

 

STT

    MSSV

        HỌ và TÊN

 

 Ghi chú

 
 

88.   

0260127

Lê Thị Tuyết

Mai

 

 

89.   

0260130

Ngô Trà

Mi

 

 

90.   

0260133

Nguyễn Thành

Nam

 

 

91.   

0260139

Nguyễn Thị Việt

Nga

 

 

92.   

0260140

Trịnh Thị

Nga

 

 

93.   

0260143

Lê Thùy Hoàng

Nguyên

 

 

94.   

0260144

Trần Hạnh

Nguyên

 

 

95.   

0260147

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

 

 

96.   

0260151

Lê Thị Hồng

Nhung

 

 

97.   

0260152

Trần Tư Hồng

Nhung

 

 

98.   

0260155

Vũ Thị

Oanh

 

 

99.   

0260160

Nguyễn Thị Lưu

Phương

 

 

100.           

0260161

Phạm Thị Vân

Phương

 

 

101.           

0260162

Vũ Thị Thu

Phương

 

 

102.           

0260165

Lê Thị

Phượng

 

 

103.           

0260166

Lê Thị Bích

Phượng

 

 

104.           

0260169

Đinh Thị

Quý

 

 

105.           

0260173

Diệp Ai

Quyên

 

 

106.           

0260174

Nguyễn Thị Thu

Quyên

 

 

107.           

0260179

Huỳnh Thị Tuyết

Sương

 

 

108.           

0260180

Võ Thị Thu

Sương

 

 

109.           

0260182

Huỳnh Văn

Sang

 

 

110.           

0260183

Trần Thị Hương

Sen

 

 

111.           

0260184

Bế Thanh

Sơn

 

 

112.           

0260185

Phạm Quốc

Sơn

 

 

113.           

0260187

Ngô Thị Thanh

Tâm

 

 

114.           

0260189

Nguyễn Xuân

Tân

 

 

115.           

0260191

Lê Thị Bé

Tám

 

 

116.           

0260193

Nguyễn Đức

Tính

 

 

117.           

0260195

Ngũ Thị Cẩm

 

 

118.           

0260197

Hồ Sĩ

Thông

 

 

119.           

0260198

Nguyễn Thị Bích

Thủy

 

 

120.           

0260199

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

 

 

121.           

0260200

Trần Thị Thu

Thủy

 

 

122.           

0260201

Lê Thị

Thư

 

 

123.           

0260203

Cao Hồng

Thương

 

 

124.           

0260205

Lê Hoàng

Thao

 

 

125.           

0260206

Mai Thị

Thúy

 

 

126.           

0260207

Nguyễn Thị Kim

Thúy

 

 

127.           

0260208

Nguyễn Thị Minh

Thiên

 

 

128.           

0260209

Nguyễn Thị

Thoa

 

 

129.           

0260210

Nguyễn Thị

Thạch

 

 

130.           

0260211

Lê Thị Hồng

Thịnh

 

 

131.           

0260212

Phạm Văn

Thịnh

 

 

132.           

0260214

Lê Ngọc

Thắng

 

 

133.           

0260215

Hoàng Thị Hoài

Thu

 

 

134.           

0260217

Vũ Thị Kim

Thu

 

 

135.           

0260218

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

 

 

136.           

0260219

Nguyễn Thị Kim

Thơ

 

 

137.           

0260220

Nguyễn Thị

Thơm

 

 

138.           

0260221

Lê Thị Phương

Thảo

 

 

139.           

0260223

Trần Thị Minh

Thảo

 

 

140.           

0260224

Trịnh Thị

Thảo

 

 

141.           

0260226

Viên Ngọc

Tiến

 

 

142.           

0260230

Đinh Kiều Hoa

Trang

 

 

143.           

0260231

Đậu Thùy

Trang

 

 

144.           

0260232

Hà Ngọc

Trang

 

 

145.           

0260233

Tạ Thị Quỳnh

Trang

 

 

146.           

0260234

Lê Vũ Minh

Trúc

 

 

147.           

0260237

Nguyễn Thị Minh

Tuệ

 

 

148.           

0260238

Phạm Thị

Tuyết

 

 

149.           

0260239

Cao Thị Thanh

Tuyền

 

 

150.           

0260240

Phạm Thị

Tuyền

 

 

151.           

0260241

Trần Thị Thanh

Tuyền

 

 

152.           

0260242

Huỳnh Thị Hồng

Uyên

 

 

153.           

0260244

Nguyễn Tuyến

Ước

 

 

154.           

0260245

Huỳnh Thị Bảo

Vân

 

 

155.           

0260246

Nguyễn Thị Ngọc

Vân

 

 

156.           

0260249

Lê Quốc

Vương

 

 

157.           

0260252

Nguyễn Thị Hải

Yến

 

 

158.           

0260254

Vũ Thị

Yến

 

 

159.           

0260255

Hoàng Thị Phương

Thúy

 

 

160.           

0260257

Lê  Phương

Thảo

 

 

161.           

0260259

Phạm Thị

Dung

 

 

162.           

0260262

Đồng Thị

Ngọc

 

 

163.           

0260263

Nguyễn Thị

Quý

 

 

164.           

0260264

Vũ Thị Thanh

Thúy

 

 

165.           

0260265

Lưu Thị Thu

Thủy

 

 

166.           

0260267

Trịnh Thị Mỹ

Tho

 

 

167.           

0260269

Nguyễn Thị

Liên

 

 

 

LỚP NGÔN NGỮ

 

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

1.       

0260001

Hà Thị

Ánh

 

 

168.           

0260003

Nguyễn Thúy

Ánh

 

 

169.           

0260012

Đỗ Hồng

Cường

 

 

170.           

0260021

Ngô Trung

Dũng

 

 

171.           

0260032

Nguyễn Thị

Dung

 

 

172.           

0260036

Trần Ngọc

Duyên

 

 

173.           

0260042

Nguyễn Duy Yên

Đan

 

 

174.           

0260046

Bùi Huỳnh Nhật

Giang

 

 

175.           

0260049

Nguyễn Tường

Giang

 

 

176.           

0260054

Võ Thị Hồng

Gấm

 

 

177.           

0260072

Nguyễn Thị

Hường

 

 

178.           

0260075

Nguyễn Phúc

Hiếu

 

 

179.           

0260082

Ngô Thị

Hoa

 

 

180.           

0260088

Nguyễn Thị Hải

Hạnh

 

 

181.           

0260120

Phạm Thị Như

Linh

 

 

182.           

0260121

Đỗ Thị

Loan

 

 

183.           

0260129

Trịnh Vũ Hoàng

Mai

 

 

184.           

0260141

Nguyễn Thị

Ngoan

 

 

185.           

0260146

Trần Khánh

Nguyệt

 

 

186.           

0260148

Trần Thị Quỳnh

Như

 

 

187.           

0260154

Phạm Thị Thùy

Ninh

 

 

188.           

0260158

Dương Ngọc

Phương

 

 

189.           

0260159

Nguyễn Thanh

Phương

 

 

190.           

0260164

Đặng Huỳnh Diễm

Phương

 

 

191.           

0260167

Phan Vĩnh

Phúc

 

 

192.           

0260170

Đoàn Văn

Quý

 

 

193.           

0260175

Phan Thị Bích

Quyên

 

 

194.           

0260176

Trịnh Đỗ          

Quyên

 

 

195.           

0260177

Nguyễn Văn

Quynh

 

 

196.           

0260181

Trần Ngọc

Sáng

 

 

197.           

0260188

Nguyễn Chí

Tân

 

 

198.           

0260190

Phan Thanh

Tài

 

 

199.           

0260194

Trần Thị Minh

Tính

 

 

200.           

0260202

Trần Thị Anh

Thư

 

 

201.           

0260204

Nguyễn Thị

Thưởng

 

 

202.           

0260216

Nguyễn Thị

Thu

 

 

37

0260225

Võ Nhật Thủy

Tiên

 

 

38

0260243

Phạm Lê

Uyên

 

 

39

0260247

Nguyễn Võ Thị Thu

Vân

 

 

40

0260250

Trần Anh

Vương

 

 

41

0260256

Phan Ngọc Trần Lan

Anh

 

 

42

0260258

Ka

Diên

 

 

 

LỚP HÁN NÔM

 

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

Ghi chú

 
 

203.           

0260005

Lê Thị Hải

Anh

 

 

204.           

0260030

Huỳnh Thị Mộng

Dung

 

 

205.           

0260034

Phạm Thị thanh

Dung

 

 

206.           

0260041

Nguyễn Thị Anh

Đào

 

 

207.           

0260051

Trần Nguyễn Trường

Giang

 

 

208.           

0260053

Vũ Thị Hương

Giang

 

 

209.           

0260055

Lê Ngọc

Hân

 

 

210.           

0260065

Nguyễn Thị

Hương

 

 

211.           

0260073

Dương Đức

Hiếu

 

 

212.           

0260089

Trần Thị

Hạnh

 

 

213.           

0260091

Đoàn Thị Thu

Hằng

 

 

214.           

0260098

Dương Thị

Huyền

 

 

215.           

0260101

Nguyễn Thị

Huyền

 

 

216.           

0260119

Nguyễn Thị Đỗ

Linh

 

 

217.           

0260123

Phùng Thị Quỳnh

Loan

 

 

218.           

0260125

Nguyễn Thị Bé

Lệ

 

 

219.           

0260137

Lê Minh

Ngọc

 

 

220.           

0260145

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

 

 

221.           

0260150

Bùi Thị Cẩm

Nhung

 

 

222.           

0260153

Đào Bá

Ninh

 

 

223.           

0260171

Đào Thị Thanh

Quỳnh

 

 

224.           

0260172

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

 

 

225.           

0260178

Huỳnh Thị Thảo

Sương

 

 

226.           

0260192

Hoàng Thị

Tín

 

 

227.           

0260222

Nguyễn Thị Xuân

Thảo

 

 

228.           

0260268

Trần Thị

Gương

 

 

229.           

0160149

Đoàn Văn

Quân

 

 

Thông tin truy cập

54032882
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7310
12952
54032882

Thành viên trực tuyến

Đang có 525 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website