Danh sách khóa 2003 - 2007

Hệ chính quy Khóa 2003 – 2007

 

LỚP A

 

STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

NƠI CÔNG TÁC

 
 

1.                 

0360001

Bùi Ngọc

Anh

 

 

2.                 

0360003

Khê Thị Kim

Anh

 

 

3.                 

0360004

Nguyễn Thị Hoài

Anh

 

 

4.                 

0360005

Nguyễn Thị Huỳnh

Anh

 

 

5.                 

0360006

Phạm Duy

Anh

 

 

6.                 

0360007

Phạm Lan

Anh

 

 

7.                 

0360010

Trần Thị

Anh

 

 

8.                 

0360015

Nguyễn Thị

Bình

 

 

9.                 

0360016

Phạm Thanh

Bình

 

 

10.             

0360017

Hứa Văn

Cảnh

 

 

11.             

0360018

Nguyễn Thị Bửu

Châu

 

 

12.             

0360023

Hoàng Mạnh

Cường

 

 

13.             

0360025

Nguyễn Thị Sa

Di

 

 

14.             

0360026

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

 

 

15.             

0360029

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

 

 

16.             

0360030

Nguyễn Thị Xuân

Dung

 

 

17.             

0360034

Thủy Thị

Dung

 

 

18.             

0360036

Lê Xuân

Duyên

 

 

19.             

0360038

Lê Văn

Dũng

 

 

20.             

0360047

Trương Hạ

Đoan

 

 

21.             

0360051

Nguyễn Hiền

Đức

 

 

22.             

0360052

Nguyễn Minh

Đức

 

 

23.             

0360055

Ngô Thị Hương

Giang

 

 

24.             

0360056

Nguyễn Thị

Giang

 

 

25.             

0360058

Nguyễn Thị

Giang

 

 

26.             

0360064

Hoàng Thị Kim

 

 

27.             

0360067

Nguyễn Thị Mỹ

 

 

28.             

0360071

Trần Thị Thanh

 

 

29.             

0360072

Hoàng Trọng

Hải

 

 

30.             

0360074

Nguyễn Thị

Hạ

 

 

31.             

0360077

Nguyễn Thị Diệu

Hạnh

 

 

32.             

0360078

Trương Nguyễn Hồng

Hạnh

 

 

33.             

0360084

Nguyễn Thị Bích

Hằng

 

 

34.             

0360089

Lê Thị Thu

Hiền

 

 

35.             

0360090

Ngô Thị

Hiền

 

 

36.             

0360092

Nguyễn Thị

Hiền

 

 

37.             

0360093

Nguyễn Thị Thanh

Hiền

 

 

38.             

0360094

Nguyễn Thanh

Hiền

 

 

39.             

0360096

Trần Thị Minh

Hiền

 

 

40.             

0360097

Vũ Thị Ngọc

Hiền

 

 

41.             

0360101

Nguyễn Huy

Hoàng

 

 

42.             

0360102

Nguyễn Đức

Hoành

 

 

43.             

0360103

Trịnh Thị

Hòa

 

 

44.             

0360104

Đỗ Thị Cẩm

Hồng

 

 

45.             

0360105

Lê Thị Thanh

Hồng

 

 

46.             

0360106

Lê Thị Kim

Huê

 

 

47.             

0360107

Trần Thị

Huế

 

 

48.             

0360110

Trần Thị

Huệ

 

 

49.             

0360111

Trương Quốc

Huy

 

 

50.             

0360116

Vũ Thế

Hùng

 

 

51.             

0360117

Phạm Thị Xuân

Hương

 

 

52.             

0360118

Trần Tuấn

Hương

 

 

53.             

0360124

Nguyễn Tuấn

Khởi

 

 

54.             

0360123

Phạm Minh

Khánh

 

 

55.             

0360125

Lương Thị

Khuyên

 

 

56.             

0360126

Trương Thúy

Kiều

 

 

57.             

0360127

Trịnh Duy

Kỳ

 

 

58.             

0360130

Lâm Thị Ut

Lan

 

 

59.             

0360132

Vũ Thị

Lan

 

 

60.             

0360133

Lâm Thị Gia

Lâm

 

 

61.             

0360134

Trần Thế

Lâm

 

 

62.             

0360135

Bùi Thị Thu

Len

 

 

63.             

0360138

Bùi Thị Kim

Liên

 

 

64.             

0360139

Đỗ Thị

Liên

 

 

65.             

0360140

Huỳnh Thị Kim

Liên

 

 

66.             

0360141

Nguyễn Thị Hồng

Liên

 

 

67.             

0360143

Nguyễn Thị

Liên

 

 

68.             

0360145

Đặng Tiểu

Liễu

 

 

69.             

0360149

Nguyễn Thị Thu

Linh

 

 

70.             

0360152

Trần Kiều

Linh

 

 

71.             

0360155

Vũ Thị Thùy

Linh

 

 

72.             

0360156

Hoàng Thị

Lĩnh

 

 

73.             

0360157

Phạm Thị Ngọc

Loan

 

 

74.             

0360160

Nguyễn Thị

Luyến

 

 

75.             

0360161

Nguyễn Thị

Luyến

 

 

76.             

0360162

Vũ Thị                          

Lụa

 

 

77.             

0360165

Vũ Thị Hương

 

 

78.             

0360167

Lê Phương

Mai

 

 

79.             

0360170

Châu Thị Kiều

Minh

 

 

80.             

0360173

Nguyễn Thụy Tuyết

Minh

 

 

81.             

0360174

Nguyễn Thanh

Minh

 

 

82.             

0360177

Trần Thị

Mỹ

 

 

83.             

0360178

Nguyễn Thị

Nga

 

 

84.             

0360180

Trần Thị Như

Ngà

 

 

85.             

0360183

Phan Thị Kim

Ngân

 

 

86.             

0360186

Vũ Thị

Ngân

 

 

87.             

0360187

Nguyễn Thị Như

Ngọc

 

 

88.             

0360188

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

 

 

89.             

0360192

Lê Thị

Nguyệt

 

 

90.             

0360195

Trương Thị Mỹ

Nhị

 

 

91.             

0360196

Đỗ Thị Hồng

Nhung

 

 

92.             

0360197

Hoàng Tuyết

Nhung

 

 

93.             

0360248

Vũ Thị Thái

Thanh

 

 

94.             

0360337

Vũ Quang

Xuyên

 

 

95.             

0260068

Trần Thị Thu

Hương

 

 

96.             

2046003

Trần  Nhật

Nam

 

 

 

LỚP B

 

                 STT

  MSSV

      HỌ và TÊN

NƠI  CÔNG TÁC

 
 

1.                 

0360065

Lê Thị Ngọc

 

 

2.                 

0360070

Trần Thị

 

 

3.                 

0360201

Nguyễn Thị Tố

Như

 

 

4.                 

0360203

Đào Thị

Nương

 

 

5.                 

0360205

Hồ Thị Kiều

Oanh

 

 

6.                 

0360206

Nguyễn Hoàng

Oanh

 

 

7.                 

0360210

Đào Bích

Phương

 

 

8.                 

0360211

Lê Ngọc

Phương

 

 

9.                 

0360214

Nguyễn Thị Nhã

Phương

 

 

10.             

0360215

Quách Hồng Loan

Phương

 

 

11.             

0360218

Doãn Thị

Phượng

 

 

12.             

0360221

Trần Viết

Quân

 

 

13.             

0360223

Lê Thu Phương

Quỳnh

 

 

14.             

0360227

Nguyễn Tú

Quyên

 

 

15.             

0360228

Phạm Thúy

Quyên

 

 

16.             

0360229

Thế Thị

Quyên

 

 

17.             

0360236

Hà Hồng

Sơn

 

 

18.             

0360237

Hoàng Thị

Sương

 

 

19.             

0360240

Bùi Hải Minh

Tâm

 

 

20.             

0360252

Cao Quang Thanh

Thảo

 

 

21.             

0360254

Hoàng Thị Phương

Thảo

 

 

22.             

0360256

Phạm Thị Phương

Thảo

 

 

23.             

0360257

Trần Thị

Thảo

 

 

24.             

0360259

Trần Thị Phương

Thảo

 

 

25.             

0360263

Vương Thị Phương

Thảo

 

 

26.             

0360265

Đàm Thị Hồng

Thắm

 

 

27.             

0360268

Trần Thị Thanh

Thắng

 

 

28.             

0360275

Nguyễn Hà Minh

Thu

 

 

29.             

0360276

Võ Thị Trung

Thu

 

 

30.             

0360277

Lê Trần Bích

Thuận

 

 

31.             

0360279

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

 

 

32.             

0360281

Đỗ Thị Thu

Thủy

 

 

33.             

0360284

Thái Thanh

Thủy

 

 

34.             

0360285

Nguyễn Thị Lệ

Thủy

 

 

35.             

0360289

Lê Thị

Thương

 

 

36.             

0360290

Lê Thị Hồng

Thy

 

 

37.             

0360294

Đào Lê Thu

Trang

 

 

38.             

0360296

Lê Thị Thuỳ

Trang

 

 

39.             

0360297

Nguyễn Thị Như

Trang

 

 

40.             

0360302

Trần Thị Thúy

Trinh

 

 

41.             

0360303

Nguyễn Ngọc

Trúc

 

 

42.             

0360304

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

 

 

43.             

0360306

Văn Phú

Trường

 

 

44.             

0360309

Trần Hạ

Tuyên

 

 

45.             

0360311

Vũ Thị Anh

Tuyết

 

 

46.             

0360312

Lê Thị Minh

Tuyền

 

 

47.             

0360313

Phan Ngọc

Tuyền

 

 

48.             

0360316

Nguyễn Nhựt

 

 

49.             

0360317

Phan Thị Ngọc

 

 

50.             

0360320

Mai Thị

Tươi

 

 

51.             

0360323

Trần Thị

Tươi

 

 

52.             

0360324

Trần Thảo

Uyên

 

 

53.             

0360325

Đỗ Thanh

Vân

 

 

54.             

0360327

Nguyễn Thị Thanh

Vân

 

 

55.             

0360328

Nguyễn Phụng

Vân

 

 

56.             

0360335

Trần Tịnh

Vy

 

 

57.             

0360336

Huỳnh Thị

Xem

 

 

58.             

0360339

Đỗ Thị

Yến

 

 

59.             

0360340

Hán Thị Hải

Yến

 

 

60.             

0360342

Nguyễn Thị Phương

Yến

 

 

61.             

0360343

Trần Thị

Yến

 

 

62.             

0360344

Ngô Thị Xuân

Hồng

 

 

63.             

0360348

Nông Hậu

Giang

 

 

64.             

0360049

Hoàng Thu

Huyền

 

 

65.             

0360350

Ka Thị

Hương

 

 

66.             

0360351

Tuo Prong Nai

Mimodza

 

 

67.             

0360353

Đoàn Thị Quỳnh

Như

 

 

68.             

0360354

Nguyễn Thị Nhật

Linh

 

 

69.             

0260081

Nguyễn Thị

Hòa

 

 

70.             

0260235

Trần Thị Yến 

Trinh

 

 

71.             

0363061

Lê Nguyễn Kiều Thúy

 

 

72.             

0363142

Phạm Khánh

Hưng

 

 

73.             

0260213

Nguyễn Thị

Thắm

 

 

 

 

Thông tin truy cập

60815096
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
6816
8271
60815096

Thành viên trực tuyến

Đang có 281 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website